ಅರಿವೇ ಗುರು

ಅರಿವೇ ಗುರು

ಅದೊಂದು ಶಿಶುವಿಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದೊಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ ಆ ಶಿಶುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ದಂಪತಿಗಳು ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಉಮಾ ಮಿಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆಯಾ ಆ ವಯೋದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳ್ಳರಿಸಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕುಳಿತಿರಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಉಮಾ ಮಿಸ್ ಬಂದವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನೇ ಉಮಾ. ಹೇಳಿ ನನ್ನಿಂದೇನಾಗ ಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೈಮುಗಿದು ಏನೂ ಇಲ್ಲಾ ಇಂದು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ/ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಫಲ ಪುಷ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಅಪರಿಚಿತರು ಅದೂ ವಯೋ ವೃದ್ಧರು ಗುರುಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಲು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸಿವಿಸಿಗೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯವೇ ನನಗಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗುರುವಾಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನೇಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಎಂದಾಗ, ಅ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು ನಗುತ್ತಾ , ಹೌದು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಶುವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮೀರನೆಂಬ ತುಂಟ ಹುಡುಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯೇ? ನಾವು ಅವನ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ತಾತ ಎಂದಾಗ. ಓಹೋ ಹೌದಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ಮುದ್ದಾದ ಹುಡುಗ. ಅಪ್ಪಾ ಅಮ್ಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಅದಾದ ನಂತರ ಬಹಳ ಚೇಷ್ಟೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಅವನು ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಒಂದೇ ಸಮನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು ಉಮಾ ಮಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ನಸು ನಗುತ್ತಾ. ಆವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜೀನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸಂಬಳವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಲು ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗುರುವಿಗೇ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಆ ಮೊದಲ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದಾಗ, ಉಮಾ ಮಿಸ್ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಯುತ್ತಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಬಳಿ ಕಲಿತಿದ್ದರೂ ಅವರು ಶಿಶುವಿಹಾರ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆವರಿಗಾದ ಆನಂದ ಅವರ್ಣನೀಯವಾಗಿತ್ತು.

ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡೋಣ ಎಂದು ಅಜ್ಜಿಯವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಮೀರ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಉಮಾ ಮಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಾತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜೀನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕೆಲಸದ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಹೋದಾಗ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಮುಂಬಾಗಿಲ್ ಗೇಟ್ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸಮೀರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಗೇಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಛೇರಿಯ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಅಚೀಚೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವಂತೆ. ಸಮೀರ ಕೂಡಲೇ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸೋಫಾದಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡು ತನಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಓಹೋ ಬಂದ್ರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರಿ ನಾನೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದರಂತೆ. ಸರಿ ಹೇಗೋ ಅವರು ಬರುವವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೇ ನಾನಾ ನೋಬೆಲ್ ಸಾಧಕರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಓದುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಹೋದದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಶಕರು ಹೊರ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿತು. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಸಮೀರ ತನ್ನ ಫೈಲ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ತೋಳನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಆ ಸಲಾಕೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ , ನಮ್ಮ ಸಮೀರನ ಕೈ ಕುಲುಕಿ, ಕೈಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಸಾರ್ ಇದೇನಿದು ಎಂದು ಮುಗ್ಧನಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕವರು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್. ನೀವು ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸಮೀರ ಅವಾಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್, ಇನ್ನೂ ಸಂದರ್ಶನವೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥದ ಪರಿಚಯವೇ ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೇ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದಾಗ, ಮಗೂ ಅನ್ನ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಒಂದು ಅಗುಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದರೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ನಡುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸಿತು. ಯಾರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆತ ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸನ್ನಡತೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮೀರನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಕಣ್ನೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ನೋಡಪ್ಪಾ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಗೇಟನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ನೀನು ಒಳಗೆ ಬಂದೊಡನೆಯೇ ತೆರೆದಿದ್ದ ಗೇಟನ್ನು ಭಧ್ರವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದೆ. ಮತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಹರಡಲಾಗಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಾಗ ನಿನ್ನ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟುತನ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಯಿತು. ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಿರಿ ಎಂದಾಗ, ಬಹುತೇಕರು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗು ಹಾಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಶ್ರಧ್ಧೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಾ ವಿಷಯಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಅರಿವಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಸಿ.ಸಿ ಟಿವಿ ಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಬೇಕೆಂದೇ ಸಲಾಕೆ ಬೀಳಿಸಿದಾಗ ನೀನು ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟೆ ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅರಿವಾಯಿತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸದ್ಗುಣಗಳಿರುವ ನೀನೇ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕೂಡಲೇ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹರೆಸಿದರಂತೆ.

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಡೆದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ ಇಂದು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಿಂತ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸನ್ನಡತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕದೆ ಎಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗುರು ಉಮಾಮಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರಲೇ ಬೇಕು. ಅಪ್ಪಾ ಅಮ್ಮಾ ಶಿಶುವಿಹಾರದ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಶಿಶುವಿಹಾರದ ಗೇಟ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚದೇ ಒಳಗೇ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಸೆದು ಆಟಾ ಸಾಮಾನುಗಳು ಇದ್ದ ಕಡೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಆಟ ಆಡಿ ಸುಸ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಆಟಾ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ ಉಮಾ ಮಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆದು ನೋಡು ಸಮೀರ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರತೀದಿನ ಶಿಶುವಿಹಾರದ ಒಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡು ಬರದಿದ್ದರೆ ನಾಯಿ, ಹಸು ಇಲ್ಲವೇ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಬಿಡಬಿಡ ಬಹುದು. ಹಾಗೇ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಬಿಸಾಡದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಟ ಆಡಿದ ನಂತರ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಾಳೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಬಳೆಸಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅದು ನಿನಗೇ ಆಡಲು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದು ನಾವೆಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದು ಉಮಾ ಮಿಸ್ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠವನ್ನೇ ಇಂದು ನನಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಪಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಅವರಿಗೇ ಮೀಸಲು. ಮುಂದೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಮುಖಃತಃ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಾಗ ಉಮಾ ಮಿಸ್ ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿ ಸಮೀರ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ತಾತನವರನ್ನು ಬೀಳ್ಗೊಟ್ಟರು.

ಇಂದು ಆಷಾಡಮಾಸದ ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.  ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನರು ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು. ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಬೋಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಎಂದೇ ಬಿರುದಾಂಕಿತರಾದರು. ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯದ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಮಹಾಗುರು/ ಆದಿ ಗುರು ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೂ ಪಾತ್ರರಾದವರು. ಇಂದು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರೂ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವುದು ಆದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ.

ಒಂದಕ್ಷರವಂ ಕಲಿಸಿದಾತಂ ಗುರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷವನ್ನು ಕಲಿದವರೂ ನಮಗೆ ಗುರುವಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. . ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಎಂದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮೀಸಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಜನ್ಮದಾತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ಪೋಷಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಷರವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಮಿಸೋಣ. ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖಃತಃ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ದಿಟ್ಟ ಗುರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲವೂ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ.

ಏನಂತೀರೀ?

One thought on “ಅರಿವೇ ಗುರು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s