ಚಿರೋಟಿ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕವಾದ, ರುಚಿಕರವಾದ ಚಿರೋಟಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಮಾಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಸುಮಾರು 10-12 ಚಿರೋಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

• ಚಿರೋಟಿ ರವೆ – 1 ಬಟ್ಟಲು
• ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು – 1/2 ಬಟ್ಟಲು
• ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ – 1 ಬಟ್ಟಲು
• ತುಪ್ಪ – 2-3 ಚಮಚ

ಚಿರೋಟಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ :

ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿದ್ದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ

• ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರೋಟಿ ರವೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
• ಕಲೆಸಿಕೊಂಡ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಬೇಕು.

ಎರಡನೆಯ ಹಂತವಾದ ಸಾಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ
• ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ತನಕ ತೀಡಬೇಕು.
• ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸಿದ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಕ್ರೀಂ ನಂತೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕಲೆಸಬೇಕು.

ಮೂರನೇಯ ಹಂತ
• ಕಲೆಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿರೋಟಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
• ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಚಪಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಟಿಗೆ ಎಂದು ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ರೀಂ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳೆದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪದರದ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕ್ರೀಂ ಬಳಿದು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪದರಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಂ ಬಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
• ನಾಲ್ಕು ಪದರಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಂ ಬಳಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುರಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾದಿದ ನಂತರ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ, ಚಾಕುವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
• ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದ ತುಂಡನ್ನು ಅಂಗೈಯ್ಯಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಚಕ್ಕುಲಿಯಾಕಾರ ಬರುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಗಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
• ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿರೋಟಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೌಟಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಿರೋಟಿ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತದೆ .
• ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಅರಳಿದ ಚಿರೋಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆರಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಉದುರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಚಿರೋಟಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ದ.

ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ, ಗರಿಗರಿಯದ ಚಿರೋಟಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಈ ಈ ವೀಡೀಯೋ ಮೂಲಕವೂ ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೇಕೆ ತಡಾ ನೋಡ್ಕೋಳ್ಳಿ, ಓದ್ಕೋಳ್ಳಿ , ಮಾಡ್ಕೋಳ್ಳಿ , ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಏನಂತೀರೀ?

chiroti2ಮನದಾಳದ ಮಾತು : ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮುಂಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರೋಟಿ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿವುದೇ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಎನ್ನುವಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಚಿರೋಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ.ಚಿರೋಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಸವಿಯುವುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅನುಭವಿಸಿದರೇ ಚೆಂದ.

#ಅನ್ನಪೂರ್ಣ
#ಚಿರೋಟಿ
#ಏನಂತೀರೀ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s