ಶ್ರೀ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೋಪ ಶಮನ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಶರಭೇಶ್ವರ

ಅಸುರರ ರಾಜ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಭೂಲೋಕ, ಅತಳ, ವಿತಳ, ಸುತಳ, ಮಾಹಾತಳ, ಸಚಾತಳ, ತಳಾತಳ, ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ, ತನ್ನ ರಾಕ್ಷಸೀ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಕಂಟಕ ಪ್ರಾಯನಾಗಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಉಪಟಳಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ದಶಾವತರದ ಮೂರನೇ ರೂಪವಾದ ವರಾಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಹರಿಸಿದಾಗ, ಅವನ ತಮ್ಮ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವು, ಕೋಪೋದ್ರಕ್ತನಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮ ವೈರಿಯಾಗಿ, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ತನಗೆ ಸಾವೇ ಬಾರದಂತೆ ಅಮರನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಜೀವಿ, ದೇವತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಸಾವು ಬರಬಾರದು ಹಗಲು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಆಥವಾ ಹೊರಗೆ, ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದಲೂ ಸಾವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ugraಅಂತಹ ಅಭೂತ ಪೂರ್ವವಾದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತಾನು ಚಿರಂಜೀವಿ ತನಗೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸಾರಲು ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಂಬುವರೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ದೇವರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನನ್ನೇ ದೇವರು ಎಂದು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪೂಜಿಸದವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನ ಮಗ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೊಂದಿಗಿನ ವಾಗ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹರಿ ಎಲ್ಲಿರುವನು? ಎಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂಬವೊಂದಕ್ಕೆ ಕೋಪೋದ್ರಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ಗಧೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ ಆ ಸೀಳಿದ ಕಂಬದಿಂದ ಅರ್ಧ ನರ, ಮತ್ತರ್ಧ ಸಿಂಹದ ರೂಪದ ನರಸಿಂಹ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಹೊರಬಂದು ಹಿರಣ್ಯಷಿಪುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ, ಅವನನ್ನು ಎಳೆದು ಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಹಗಲೂ ಅಲ್ಲದ ಇರುಳೂ ಅಲ್ಲದ ಗೋಧೂಳೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗೂ ಅಲ್ಲದ, ಒಳಗೂ ಅಲ್ಲದ ಹೊಸಿಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು, ಆಕಾಶವೂ ಅಲ್ಲದ, ಭೂಮಿಯೂ ಅಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿರಣ್ಯಕಷುಪಿವಿನನ್ನು ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಆಯುಧವಿಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳಿಂದಲೇ ಆತನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಗೆದು ಹಿರಣ್ಯಕಷುಪುವಿವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿರುವ ಕಥೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.

shb4ಹಾಗೆ ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತನಾಗಿಯೇ ಹಿರಣ್ಯಕಷಪುವಿನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಆಸೀನನಾಗಿದ್ದ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹನ ಕೋಪವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಅವನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹನ ಕೋಪವನ್ನು ತಣಿಸಲು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲಾಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರಾದರೂ, ನಾರಸಿಂಹನ ಅವತಾರದ ಉಗ್ರತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ದೇವತೆಗಳು ನೃಸಿಂಹನ ಉಗ್ರತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಮರಳಿಸಲು ಸಮುದ್ರಮಂಥನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಾಹಲವನ್ನು ಕುಡಿದು ಲೋಕವನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶಿವ ಲಯಕಾರಕ ಆದಿ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಂತ್ಯವೂ ಇರಲೇ ಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮದಂತೆ ನರಸಿಂಹನ ಉಗ್ರತೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು  ಶರಭೇಶ್ವರನಾಗಿ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ.

shab3ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅರ್ಧ ನರ ಮತ್ತು ಮತ್ತರ್ಧ ಪ್ರಾಣಿಯ ರೂಪವಾದ ಸಿಂಹಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭೀಕರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ, ಗರುಡ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾದ ಶರಭೇಶ್ವರ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವ ಮೂಲಕ ನರಸಿಂಹನ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಕಥೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

shab5ಪರಶಿವನ ಶರಭೇಶ್ವರ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಗರುಡಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ರೂಪದಲಿ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕೈ ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಕಾಲುಗಳುಳ್ಳ ಉಗ್ರರೂಪ ತಾಳುತ್ತಾನೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ವಧಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ರಕ್ತವು ನರಸಿಂಹನ ಮೈಮೇಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿತ್ತಲ್ಲದೇ, ಆ ರಕ್ತದ ಹನಿಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವಿನಾಶಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಜನ್ಮ ತಳೆಯಬಹುದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಶರಭ ರೂಪ ಮಹಾಶಿವ, ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಗುರುತ್ವ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅವನ ಮೈಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತದ ಹನಿಗಳು ಆವಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ನರಸಿಂಹನ ಕೋಪವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಣಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಚಿತ್ತನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂತೃಷ್ಟರಾದ ಸಕಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪರಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಥಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಗೌರವಾದರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

sharb1ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾದರೂ ಶರಭೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹದ್ದರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರುವಿಡೈಮರಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಿರುಭುವನಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೈಲಾಡುತುರೈ-ಕುಂಭಕೋಣಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪಾಹರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶರಭೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಈ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದು ರೋಚಕವಾದ ಕಥೆ ಇದ್ದು, ಅದೊಮ್ಮೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವರಗುಣ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಎಂಬ ರಾಜ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸದೆ ಬಡಿಯಲೆಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಘ್ರನಾಗಿ ತನ್ನ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅವನ ಹಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯಾ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಅಗ್ಗಿಂದ್ದಾಗೆ ರಾಜನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಕಂಪಿಸತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಲೂ ಪಡೆದ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಔಷಧೋಪಚಾರಗಳು ನೆರವಿಗೆ ಬಾರದೇ ಚಿಂತಿತನಾದ ರಾಜ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಹಾಶಿವನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಆ ಶಿವನನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನ ನಡುಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

sharb2ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಕಂಪನ ರೋಗವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ನೆನಪಿನಾರ್ಥ ರಾಜನು ಅಲ್ಲೊಂದು ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಾಹರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಭಯದಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ತೊಳಲಾಟಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹವರು ಈ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಭಯ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಕಲ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪಾಹರೇಶ್ವರನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶರಭೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯೂ ಇದ್ದು ಸುಮಾರು ಏಳು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ವಿಗ್ರಹ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಶರಭೇಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು, ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಷ್ಟರ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಂಪಾಹರೇಶ್ವರನ ಜೊಗೆಗೆ ಶರಭೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃಪಾರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪರಮ ಶಿವ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ, ತನ್ನ ರಾಕ್ಷಸೀ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಜಾಪೀಡಕನಾಗಿ, ದೈವ ನಿಂದಕನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷೆ, ಶಿಷ್ಟರ ರಕ್ಷೆ ಎಂಬ ತತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ತೋರದೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದಾಕಾಲವೂ ತಮ್ಮವರ ಪರವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಇಂದಿನವರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಅದೇ ರೀತಿ ತಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೆಯುವರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲವೂ ನಮಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರವಿದ್ದು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಎಂತಹಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನಾದರೂ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡಾ. ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀ ಶರಭೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋತೀರೀ ತಾನೇ?

ಏನಂತೀರೀ?
ನಿಮ್ಮವನೇ ಉಮಾಸುತ

ಕುಕ್ಕೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ

ಜಾತಕಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಪದೋಷ ಅಥವಾ ನಾಗದೋಷ, ಕಾಳಸರ್ಪjyot4ದೋಷ ಇತ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ತಡವಿವಾಹ, ವೈವಾಹಿಕ ಸುಖಭಂಗ, ಸಂತಾನಹೀನತೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ,ಇತ್ಯಾದಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರು ದೋಷಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಾಗ ಬಹುತೇಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಮೊದಲು ಸೂಚಿಸುವುದೇ,  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾಗರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವಿರುವ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಆಸ್ತಿಕ ಮಹಾಶಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ, ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಆಶ್ಲೇಷಬಲಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೋಷಮುಕ್ತರಾಗಿ ಸುಖಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರರ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರ ಷಣ್ಮುಖ ದೇವರನ್ನು ನಾಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯೂ  ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲಿದ್ದರೂ, ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ  ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಅಥವಾ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿಯು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

kash2ಈ ಹಿಂದೆ ಕಶ್ಯಪ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ದಕ್ಷನ ಹದಿಮೂರು ಹೆಣ್ಣು  ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ  ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಲ್ಲಿ ಕದ್ರು ಮತ್ತು ವಿನುತಾ ಎಂಬವರೂ ಇದ್ದು, ಜನ್ಮಃ ತಹಾ ಸಹೋದರಿಯರಾದರೂ ಸವತಿಯ ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿಂದ  ಅದೊಂದು ದಿನ ಕದ್ರು  ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸರ್ಪಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ  ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ವಿನುತಾಳನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಪಂಥವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ತನ್ನ ಚರಣದಾಸಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು  ವಿನುತಾಳ ಮಗನಾದ ಗರುಡನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ  ದ್ವೇಷವನ್ನು ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸರ್ಪಗಳ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕಿ ಸಾಯಿಸ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ.

ಗರುಡನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ  ಶೇಷ ಎಂಬ ಸರ್ಪವು ಪಾತಾಳ ಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಆನಂತರ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಆದಿ ಶೇಷನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೊಂದು  ಸರ್ಪಗಳು ಪರಶಿವನ ಕೊರಳು ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ,  ಕಾಳೀಯ ಎನ್ನುವ ಹಾವು ನಂದ ಗೋಕುಲದ ಯಮುನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮುಂದೇ ಇದೇ ಸರ್ಪವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ಧನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ  ಶಂಖಪಾಲ, ಭೂಧರ, ಅನಘಾದಿ ಸರ್ಪಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕೊಂಡರೆವಾಸುಕಿ ಎನ್ನುವ ಮಹಾಸರ್ಪವೊಂದು ಗರುಡನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ  ತುಳುನಾಡಿನ ತಪ್ಪಲಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮಡಿಲಿನ, ಧಾರಾ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಿಲದ್ವಾರ ಎನ್ನುವ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯ ಗರುಡನಿಗೆ ತಿಳಿದು  ಅಲ್ಲೊಂದು. ಘನ ಘೋರ ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

gu4ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಈ ಪರಿಯಾಗಿ ಕದನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಗಳು ಆಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾ ಶಿವ ಭಕ್ತನಾದ ವಾಸುಕಿಯಿಂದ ಹಲವು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಕೂಡದು ಎಂದು   ಗರುಡನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.  ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧನಾದ ಗರುಡ  ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ತನ್ನ ಅಗಾಧವಾದ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ  ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಮನಿಲಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ದುಷ್ಟ ಬೇಡರು ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹಸಿವನ್ನು ಇಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ.

WhatsApp Image 2021-12-10 at 8.21.11 AMಇತ್ತ ಭಯ ಭೀತನಾದ ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಸಂತೈಸಿಸಿ  ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕಶ್ಯಪರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ  ವಾಸುಕಿಯು ಘನ ಘೋರ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಶಿವನನ್ನು ಒಲಿಸಿ ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕೋರಿಕೊಂಡಾಗ,  ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಕುಲದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸುವ  ದಿನವು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿವಂತೆ ವಾಸುಕಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯು ತಾರಕಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದು ತನ್ನ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ಆಯುಧವನ್ನು ಇದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ  ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಧಾರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ  ತೊಳೆದ ಕಾರಣ, ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ನದಿಯು ಕುಮಾರಧಾರ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೇವೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ದೇವಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವಂತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನನ್ನು  ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ  ಸಕಲ ದೇವರುಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಟಿಯ ದಿನದಂದು  ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವಸೇನೆಯ ವಿವಾಹ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೇ  ವಾಸುಕಿಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲೊಂದು  ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ದೇವಸೇನೆ ಮತ್ತು ವಾಸುಕಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಕಥೆಯಿದೆ.

ratha3ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಕಲ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳೂ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಧರೆಗೆ ಇಳಿಸಿದ ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಪೂಜಿಸಲಿ ಎಂದು ಹರಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತೀವರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಷಷ್ಠಿಯಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿಯ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ  ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ  ನಡೆಯುವ ಕಾರಣ ಶ್ರೀ ದೇವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಸುಬ್ಬಪ್ಪನೆಂಬ ನಾಮಾಭಿದಾನವಿದೆ. ಮೂಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಬಳಿ  ಇರುವ ಹುತ್ತದ ಮಣ್ಣು ಮೃತ್ತಿಕಾ ಪ್ರಸಾದವೇ ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೃತ್ತಿಕೆ,  ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರಧಾರ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ  ಮಡೆಸ್ನಾನದಿಂದ ಕುಷ್ಠ ರೋಗದಂತಹ ಭಯಾನಕ ರೋಗಗಳೂ, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗಳೂ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ  ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

made3ಕುಮಾರಧಾರೆ ಮಿಂದೇವು, ಕುಕ್ಕೆಲಿಂಗನ ಕಂಡೇವು, ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಅನ್ನ ಉಂಡೇವು ಎಂಬ  ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮಡೆ ಸ್ನಾನದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿತ್ತು.  ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇದೊಂದು ಮೌಢ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂದು  ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕು ಈ ಮಡೆ ಸಾನ್ನದ ಆಚರಣೆಗೆ ತಡೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

sachin1ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಪ ಸ೦ಸ್ಕಾರ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಢವಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಪ ದೋಷ ಇರುವವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ೦ದು, ಸರ್ಪ ಸ೦ಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ದೋಷ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು  ಈ  ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ವಿಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ  ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬ, ಹೇಮ ಮಾಲಿನ್,  ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಸಚಿನ್ ತೆ೦ಡೂಲ್ಕರ್ ವಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಮುಂತಾದವರಿದ್ದಾರೆ.

ratha3ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ದಿನವಾದ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಶುದ್ಧ ಷಷ್ಠಿ ದಿನವನ್ನು ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕೆ ಷಷ್ಠಿಯೆಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.  ಅಂದು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥಾರೋಹಣ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ  ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಂಚಮಿ ರಥವನ್ನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಳೆದ ನಂತರ, ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು  ಬ್ರಹ್ಮ ರಥದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮರಥಾರೋಹಣವಾದ ನಂತರ ಸುವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡನು ಬಂದು ಮೂರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ರಥೋತ್ಸದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯುವುದರ ಜೊತ್ಗೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹರಕೆಯಂತೆ  ಕಾಳುಮೆಣಸು, ನಾಣ್ಯ, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ರಥಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ratha2ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಈ ರಥಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರದೇ, ಹಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ನಾಗರಾಜನಿಗೂ, ಬಿದಿರಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬಿದಿರಿನಿಂದಲೇ ರಥವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರಥಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ತಂದ ಬಿದಿರು ಹಾಗೂ ನಾಗರ ಬೆತ್ತಗಳೇ ಹಗ್ಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ‌.  ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ರಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಲೆಕುಡಿಯರೇ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಜನಪದ ಐತಿಹ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯು  ಇದೇ ಮಲೆಕುಡಿಯರಿಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಈ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ರಥ ಕಟ್ಟಲು ಮೂಹೂರ್ತ  ಮಾಡಿ, ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ, ಅಕ್ಕಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಒಂದು ಗುಂಪು ದಟ್ಟ  ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ  ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ   ಬಿದಿರಿನ ಬೆತ್ತವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ,  ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ರಥವನ್ನು  ಕಟ್ಟುವ  ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು  ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಥೋತ್ಸವ  ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ರಥಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಿದಿರಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು  ಪ್ರಸಾದದಂತೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಿದಿರಿನ ತುಂಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಾಗಬಾಧೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರದ್ದಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಭಕುತಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಹಳೆಯ ಮಡಿ ಹುಡಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಸತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕರಣಿಯವೇ  ಸರಿ.

ಏನಂತೀರೀ?

ನಿಮ್ಮವನೇ ಉಮಾಸುತ

ಮಾಹಿಮಾಪುರದ ಮಹಿಮಾರಂಗ

ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ, ಯಾವುದಾದರೂ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೋಗಿ ಬರಲೇ ಬೇಕು ಎಂದಾಗ. ಅಯ್ಯೋ ನೀವೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ನಮಗೆಲ್ಲಿದೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ. ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೊತ್ತಾನೋ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅದರಂತೆಯೇ, ಮೂರ್ನಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗುವ ನೆಲಮಂಗಲ ದಾಟಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣಿಸುತ್ತು. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾಗ ಆತ ಅದು ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಲಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಮಹಿಮಾರಂಗ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವಿಲ್ಲದ ಬಡಗಿ ಮಗಳ ಕು.. ಕೆತ್ತಿದನಂತೆ ಎನ್ನುವ ಗಾದೆ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದವರು ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿದನಂತೆ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಗಾದೆಯಂತೆ ಕೂಡಲೇ ಮೊಬೈಲ್ನ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಮಾರಂಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿದೆ. ಅರೇ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂದು ಹೇಗೂ ಆಷಾಡ ಶನಿವಾರ ಆ ಮಹಿಮಾ ರಂಗನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಹೊರಟೆ ಬಿಟ್ಟೆವು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಕಿ.ಮೀ . ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 35 ಕಿ.ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲದ ಜಸ್ ಟೋಲ್ ದಾಟಿ ತುಮಕೂರಿನ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಕಿಮೀ ದೂರ ಹೋಗಿ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಮಾನಿನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಸುಮಾರು 2 ಕಿಮೀ ದೂರ ಹೋದರೆ ಸಿಗುವುದೇ ಮಹಿಮಾಪುರ. ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಡಗಡೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಲದ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಚಾರಿತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಂದರ ನಯನ ಮನೋಹರ ದಟ್ಟವಾದ ಮರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮಹಿಮಾರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ದುತ್ತೆಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಹತ್ತು – ಹದಿನೈದು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದೊಡನೆಯೇ ಆಭಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿ ನಿಂತಿರುವ ಸುಮಾರು ಆರರಿಂದ, ಎಂಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಆಂಜನೇಯನ ಗುಡಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೊಸದಾದ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡುವಂತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಲಶೇಖರನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ತಲಾ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

WhatsApp Image 2019-07-06 at 9.02.32 PM (3)

ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 333 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದರೆ ರಂಗನಾಥನ ಮಂದಿರ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹತ್ತಬಹುದಾದರೂ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಹೊದಂತೆಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಎತ್ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಿರುವುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಹತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ತುಸು ತ್ರಾಸವೆನಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ ದೇವರ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಯಾಸವೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಷಃ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೂ ಸುದ್ದೇ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನ ರೀತಿ , ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ನೂರು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ ನಂತರ ಆಯಾಸಗೊಂಡ ಮಗಳು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರುತ್ತೇನೆ. ನೀವುಗಳು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂದಾಗ, ಹೇ.. ದೇವರಿಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಬಾರದು. ಇಷ್ಟೇ ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುಸಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಾದರೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೋ ಎಂದು ಗೊಣಗುತ್ತಲೇ ಪುನಃ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಲು ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಾನಿಧ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಲಿಯುವುದಲ್ಲ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ನೆನೆಯುತ್ತಲೇ , ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದರೇನೇ ಮೇಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಂಕೇತವೇ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಂದು ನನಗೆ ತೋಚಿದಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮಹಿಮಾ ರಂಗನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೆವು.

mahima2

ಪುರಾತನವಾದ ಕಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪುವ ರೀತಿಯ ಹಳೆಯಾದಾದ ಶಿಖರ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಡ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿದಂತೆಯೇ ದೇವಾಲಕಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎಲಚೇಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ (ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಣ್ಣು) ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಕೊಂಡು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಉಪಾಸನೆ ಚಿತ್ರದ ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್ ರಚಿಸಿರುವ, ಬಿ. ಕೆ ಸುಮಿತ್ರರವರು ಹಾಡಿರುವ ದೂರದ ಗುಡಿಯಲಿ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಘಂಟೆಯು ಮೊಳಗಿತ್ತು.
ಟಣ್ ಡಣ್ ಟಣ್ ಡಣ್ ಎನ್ನುತ ಸೇವೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕರೆದಿತ್ತು.
ಅದಕೇಳಿ ನಾ ಮೈಮರೆತೆ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಂಗನಾಥನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಢಣ್ ಢಣ್ ಢಣ್ ಢಣ್ ಎಂಬ ಘಂಟೆನಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಾಲ್ಕಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ದೀದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹಸನ್ಮುಖರಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಸವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಯೆಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯೇನಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರದ ನಿಂತಿರುವ ರಂಗನಾಥನವ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ. ಕೇಸರಿಯ ಪಂಚೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಣನ ರೀತಿಯ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯ ನಾಮ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಕಿರೀಟ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ತುಳಸೀ ಹಾರಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇವರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸವೇನು? ಅ ವಿಗ್ರಹದ ಮಹತ್ವವೇನು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ರಂಗನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದರೂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಹನ ಗರುಡ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯಾದ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗರುಡನ ತಾಯಿ ವಿನುತಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಾಗದ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪ್ಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ವರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜೋಪಾನದಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಶಾಖ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಾದರೂ ಮೊಟ್ಟೆಯು ಹಾಗೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅನುಮಾನವಾಗಿ ಮೊದಲ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಡೆದಾಗ, ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ, ಆ ಕಾಲಿಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಅರುಣ ಎಂದು ಕರೆದು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸೂರ್ಯ, ಗರುಡನ ತಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯದೇವರ ಆಣತಿಯಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಅದೊಂದು ದಿನ ಆ ಎರಡನೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನಿಂದತಾನೇ ಒಡೆದು ಕೊಂಡು ಗರುಡನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಜಾನುಬಾಹುವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ತಿನ್ನಲು ಏನಾದರೂ ಕೊಡು ಎಂದು ಪೀಡಿಸ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಗರುಡನ ಕಾಟ ತಾಳಲಾರದೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವನ ತಂದೆಯಾದ ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಗಳ ಬಳಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇಳು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರ ಪರಿಣಾಮ ಗರುಡ ತನ್ನ ತಂದೆ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಎಚ್ಚರವಾಗದಿದ್ದರಿಂದ ರೋಸೆತ್ತ ಗರುಡ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಋಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಆವರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಭಂಗ ತರುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಋಷಿಗಳು ನೀನು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಾಗು ಎಂದು ಶಾಪ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಶಾಪದ ಫಲವಾಗಿ ಗರುಡ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನುತ್ತ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರೆ ಅದೊಂದು ದಿನ ಗರುಡನಿಗೇ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಅ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲಚೇ ಹಣ್ಣಿನ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಘನ ಘೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವಾಗಿ ಆವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಭಂಗವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ವಾಯುಪುತ್ರ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಗರುಡನ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಹನುಮಂತನ ತನ್ನ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿ ಗರುಡನ ತಪಸ್ಸಿ ಭಂಗವಾಗದಂತೆ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ತಪ್ಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಗೊಂಡ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಬೆಲ್ಲದ ಅಚ್ಚಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿ ಗರುಡನ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸದಾ ಕಾಲ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂದು ಬೆಲ್ಲದ ಅಚ್ಚಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದು ರಂಗನಾಥನ ಗುಡಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗರುಡನ ವಿಗ್ರಹವೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗರುಡನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದ ಆಂಜನೇಯನ ಗುಡಿಯನ್ನೂ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹಿಮಯುಳ್ಳ ಆ ಸ್ಥಳ ಇಂದು ಮಾಹಿಮಾಪುರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಮಹಿಮಾರಂಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿಯ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್.

WhatsApp Image 2019-07-06 at 9.02.33 PM (1)

ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ಥಳಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮೇತ ಅರ್ಚನೆ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗವಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಮಹಿಮಾರಂಗನಿಗೆ ಮತ್ತು ಗರುಡ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬ್ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಸಮೇತ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲಂಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡರವರೆಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮಖಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನದಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲದೇ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಹಿಮಾರಂಗನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ದೇವರ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ವಾಸಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹರಸಿಕೊಂಡ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐದಾರು ದಂಪತಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕರು.

ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ, ದಟ್ಟವಾದ ಮರದ ನೆರಳು ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಣಯಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವೂ ಆಗುವುದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಣಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾದ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪದೇ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹಿಮಾ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಲಾರಿಯ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಮಹಿಮಾರಂಗನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಆತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದರೆ, ನಿಮೆಗೆಲ್ಲಾ ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಆ ಮಹಿಮಾರಂಗನ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಅದೇ ಮಹಿಮಾರಂಗನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಏನಂತೀರೀ

 

mahimaranga