ಗೀಜಗದ ಗೂಡು

ಗೀಜಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಲೆಲ್ಲಾ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ದಿವಂತ ಪಕ್ಷಿ. ನೋಡಲು ಬಣ್ಣದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ತರಹ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಜಾತಿಗೇ ಸೇರುವ ಪಕ್ಷಿಯಾದರೂ ಗೀಜಗದ ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಅದರ ನೇಯ್ಗೆಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರೂ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೇ ಅದು ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂಆಶ್ಚರ್ಯಕರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಮರದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಸೆಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಯಾರೂ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಹಸಿ ಮತ್ತು… Read More ಗೀಜಗದ ಗೂಡು