ಜಾಕ್ ಅನಿಲ್

ಮೂಲತಃ ಕೇರಳಿಗರಾದರೂ, ಕಳೆದ 20-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಕೇವಲ 10-12 ಎತ್ತರದ ವರ್ಷವಿಡೀ ಫಲ ಕೊಡುವಂತಹ ನಿನ್ನಿಥಾಯ್ ಎಂಬ ಹಲಸಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಹಲಸಿನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಸಾಧನೆಗೈದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಾಯಭಾರಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಜಾಕ್ ಅನಿಲ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡದ ಕಲಿಗಳು ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೋ ನಿಮಗಾಗಿ… Read More ಜಾಕ್ ಅನಿಲ್