ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಬಿರಿಯಾನಿ

ಬಿರ್ಯನಿ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಕ್ಕಿ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಮಸಾಲಾಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದಾದರೂ ಕುರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕೋಳಿ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ ಬಿರ್ಯಾನಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬಿರ್ಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ತಿನ್ನುವ ಅನುಭವವಾಗುಂತಹ ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಳಪಾಕ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 3-4 ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಬಿರ್ಯಾನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ -2 ಬಟ್ಟಲು ಟೊಮೆಟೊ – 2… Read More ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಬಿರಿಯಾನಿ