ರಾಗಿ ಹಾಲ್ಬಾಯಿ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ, ಪೌಷ್ಟಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಧವಾದ ರಾಗಿ ಹಾಲ್ಬಾಯಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವೀಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಮಾರು 8-10 ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ರಾಗಿ ಹಾಲ್ಬಾಯಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು • ಕೆಂಪು ರಾಗಿ- 1 ಪಾವು • ಉಂಡೇ ಬೆಲ್ಲ – 1 ಪಾವು • ತುಪ್ಪ – 1 ಬಟ್ಟಲು • ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ – 1 ಚಮಚ • ಹುರಿದು ಪುಡಿ… Read More ರಾಗಿ ಹಾಲ್ಬಾಯಿ