ಕಿತ್ತಳೇಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಗೊಜ್ಜು

ಈಗೆ ಕಿತ್ತಳೇ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಜನ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಜಿಗೆ 30-40 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಕಿತ್ತಳೇ ಹಣ್ಣಿನ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಜಠರದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಿತ್ತಳೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ತಿಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಅದರ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ ಹೊರತೂ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಿಸಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ವ ಇರುವುದೇ ಕಿತ್ತಳೇ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾವಿಂದು… Read More ಕಿತ್ತಳೇಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಗೊಜ್ಜು