ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಯ ಪಾನಕದ ಪಜೀತಿ

ಸಮಸ್ತ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ  ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಯ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.  ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿ.  ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟು

Continue reading