ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

pray5

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದರೆ ಏನು? ಎಂದು ಪ್ರಂಪಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಸಣ್ಣ ಮಗುವನ್ನೂ ಕೇಳಿದರೂ ಥಟ್ ಅಂತಾ ಹೇಳುವುದೇ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎರಡೂ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೋ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಹೌದು ನಿಜ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದೆಯಾದರು ಅದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹಿತಾಸ್ತಕ್ತಿಗಾಗಿಯೋ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಕೋರಿ ಕೊಂಡಾಗ, ಆತನ ಚಿಂತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗಿ, ಆತನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಗಳು ಲಭಿಸಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟೂ ಶ್ರಧ್ಧೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಿದ ಕೆಲಸವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಆತನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

pray4

ಹಾಗಾದರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದರೆ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಗಿದೋ, ಇಲ್ಲವೇ ಮಂಡಿಯೂರಿಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಾನು ಇಚ್ಚೆಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಾ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ.

prayer2

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸನ್ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂದೆ ದಿಟ್ಟವಾದ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿರುವ ಗುರು ಇರಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲದ ಸಣ್ಣದಿರಲೀ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲೀ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಾಧು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ ಬೇಕೆಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ನಂತರ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯ ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಠಿಣತರವಾದ ಅಥ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇಡೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಬರೆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು? ಪ್ರತೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು? ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ನಂತರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಮುಗಿದು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ. .

ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೇ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ, ಏಕಾ ಏಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಹೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಯೋಮಯವಾಗಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೇ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಾದರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ? ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? ಎನ್ನುವ ಜಿಜ್ಣಾಸೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಥಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳೇಣು ಇಲ್ಲ. ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಭಕುತಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಮಯಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಿಳಿದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ.

pray6

ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಹನುಮಂತ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪರಮಭಕ್ತ. ಎಲ್ಲಿ ರಾಮನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮನು. ಎಲ್ಲಿ ಹನುಮನೋ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನೂ.. ರಾಮನ ಉಸಿರೇ ಹನುಮ. ಹನುಮನ ಪ್ರಾಣವೇ ರಾಮಾ,, ಎಂಬ ಗೀತೆಯನ್ನೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಹನುಮನ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರನ್ನೇ ಕಾಣುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಹನುಮಂತ ಅದೊಮ್ಮೆ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಾಣಲು ಹೋದಾಗ, ರಾಮನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಆಂಜನೇಯನ ರಕ್ತ ಕುದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅರೇ ಇದೇನಿದು ಗಾಯ? ಹೇಗಾಯಿತು ಈ ಗಾಯ? ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಗಾಯ? ಈ ಗಾಯ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವನ ಹುಟ್ಟು ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಂಜನೇಯ ಅಬ್ಬರಿಸಿದಾಗ, ನಗುನಗುತ್ತಲೇ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ ರಾಮ, ಈ ಕುಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನು. ನೀನು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀನು ಬಲವಾಗಿ ಗುದ್ದಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ಪರಿಯಾಗಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ.ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ತನ್ನಿಂದ ಇಂತಹ ಅಪಚಾರ ಆಗಲು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ತಲೆ ಕೆಡಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ಆತನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದ ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ, ರಾಮನ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಊರಿನ ಹೊಲದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರ್ದಶೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವುದು ಏಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. ರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾ ರಾಮ ಎಂದು ರಾಮ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹನುಮಂತ, ರಾಮ ನಾಮ ಜಪವನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು, ರಾಮ ನಾಮ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಕಾಣಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆತ ಬಹಿರ್ದಶೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮ ನಾಮ ಜಪಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆತನ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಗುದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತರ ನೋವು ನಲಿವು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಆತನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟು ರಾಮನಿಗೆ ತಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳ, ಉಡುಗೆ ತೊಡಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರಲು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಿಯದಿರಲೆಂದು, ದೇವಾಲಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ಸಹಾ ಹಗುರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನವಿಡಿ ದುಡಿದು ದಣಿವಾಗಿರುವಾಗ ದಣಿದ ದೇಹವನ್ನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಹಾಗಾದರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವೇ? ಎಂದರೆ, ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಾನಿ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು ಎನ್ನುವಂತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡದೇ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳೂ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣವಾದರೇ, ಅದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ನಮಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ?

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ,ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಅಬ್ಬರವಾಗಿ ಅರುಚಾಡುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುದೇ ಗದ್ದಲ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎನ್ನುವ ಪರಿಜ್ಞಾನವೂ ಇರಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಲುಪಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಶಬರಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಸಾಕು.

ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ, ದೇವರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನಮಗೇ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ.

 • prayer1ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿ ಎದ್ದು ಕೈಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಶಾಖ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ.. ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಪಟಗನ್ನೋ ಇಲ್ಲವೇ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರನ್ನೋ ನೋಡುವುದು. ‍
 • ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಗೇ‍ಚ ಯಮುನೇ ಚೈವಾ… ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು
  ಸ್ನಾನಾ ನಂತರ ಶುಭ್ರವೇಷ ಧರಿಸಿ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ದೇವರೇ ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಪ್ಪಾ ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು.
 • ತಿಂಡಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇ ಸದಾ ಪೂರ್ಣೇ.. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು
  ತಪ್ಪಾದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ, ಓ ದೇವ್ರೇ… ಕಾಪಾಡಪ್ಪಾ ಎಂದು ಕೊಳ್ಳುವುದು
 • ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಎದುರಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
  ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದು
 • ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರ ಸುಖಃ ದಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಆವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು
 • ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿ, ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 • ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ಹೌದು.

pray3

ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಂದ ನನಗೆ ದೊರೆತ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು. ಅದೊಂದು ಸಕಾರತ್ಮಕವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದಾಗಿದೆ.

ಏನಂತೀರೀ?
ನಿಮ್ಮವನೇ ಉಮಾಸುತ

ಜಾಂಬವಂತನ ಗುಹೆ, ಪೋರ್ ಬಂದರ್

Jc6

ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾಭಾರತ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೇಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು . ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತಾರವೆತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಘೋಷಿತ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಎನ್ನುವುದು ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ವಾದಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತಗಳು ಕಟ್ಟು ಕಥೆಯಲ್ಲಾ ಅದು ಇದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಒದಗಿಸುವಂತಿದೆ. ನಾವಿಂದು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಮತ್ತು ಚೌತಿಯ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಆಗುವ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಶಮಂತಕೋಪಾಖ್ಯಾನ ಕಥೆಯ ಮೂಲ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಜಾಂಬುವಂತನ ಗುಹೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಗುಜರಾತಿನ ಪೊರ ಬಂದರ್ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 17 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ರಣವವ್‌ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಜಂಬವನ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಗುಹೆ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಇದು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಪೋರ್ಬಂದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಜಂಬವಂತನ ಗುಹೆ ಅಥವಾ ಜಂಬುವಂತ್ ಕಿ ಗುಫಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಜಾಂಬುವಂತ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಿರಿದಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಇಳಿದ ನಂತರ ವಿಶಾಲವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಗುಹೆಯು ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಜಂಬುವಂತರಿಬ್ಬರೂ ಶಯಮಂತಕ ಮಣಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 28 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಘನ ಘೋರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಸತ್ರಾಜಿತನು ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ಕುರಿತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಶ್ಯಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ವರವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಈ ಮಣಿಯಿಂದ ಪ್ರತೀ ದಿನವೂ ಹತ್ತು ತೊಲ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸತ್ರಾಜಿತ ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಇಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಣಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವೃಥಾ ಕಳ್ಳ ಕಾಕರಿಂದ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವುದು ಕ್ಷೇಮವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲೆಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸತ್ರಾಜಿತನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೇ ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.

jc7

ಅದೊಂದು ದಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟೆಗಾಗಿ ಹೊರಟಾಗ ಸತ್ರಾಜಿತನ ತಮ್ಮನಾದ ಪ್ರಸೇನನೂ ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಶ್ಯಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಆ ಶ್ಯಮಂತಕ ಮಣಿಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತವಾದ ಸಿಂಹವೊಂದು ಪ್ರಸೇನನನ್ನು ಕೊಂದು ಮಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕೊಂದ ಜಾಂಭವಂತ ಆ ಶ್ಯಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂದು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಜಾಂಭವತಿಯ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.

JC3

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಭೇಟೆಯಾಡಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಹಿಂದಿರುಗದಿದ್ದಾಗ ಮಣಿಯ ಆಸೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ ನನ್ನು ಕೊಂದನೆಂದು ಸತ್ರಾಜಿತನು ಆರೋಪಿಸಿದಾಗ ಮನನೊಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಿಜವಾದ ಕೊಲೆಗಾರನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಆದೇ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದೇ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ಯಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಕೋರಿಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪದ ಜಾಂಭವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ನನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭಯಂಕರ ಹೋರಾಟ 28 ದಿನಗಳ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಹೋದಾಗ ತನ್ನೊಡನೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅರಿತು, ರಾಮನ ಮುಂದಿನ ಅವತಾರವೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ ಶ್ಯಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಜಾಂಭವತಿಯನ್ನೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಉಪಕಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

jambavantha_cave.2jpg

ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ಜಾಂಬುವಂತನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿವಲಿಂಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಿವಲಿಂಗವೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರದೇ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಗುಹೆಯ ಮೇಲಿನ ಛಾವಣಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಸುರಿಯುವುದಲ್ಲದೇ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಯುವುದು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಜಾಂಬುವಂತ ಶ್ಯಮಂತಕ ಮಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಜಾಂಬಾವತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಂದರವಾದ ದೊಡ್ಡದಾದ ನಯನಮನೋಹರವಾದ ಪೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಎರಡು ಸುರಂಗಗಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವಾರಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಜುನಾಗಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಹೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಗುರು ರಾಮದಾಸ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದಲ್ಲದೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಜಾಂಬವಂತನ ಗುಹೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೇಕೆ ತಡಾ, ಈ ಲಾಕ್ದೌನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ ಜಾಂಬವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗೋಣ.

ಏನಂತೀರೀ?

ನಿಮ್ಮವನೇ ಉಮಾಸುತ

ಆಟ ಇನ್ನೂ ಬಾಕೀ ಇದೆ.

ನೆನ್ನೆಯ ದಿನ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಘ್ಯೂ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸಾವಯವ ಸಂತೆಯನ್ನು ಬಂದ್, Online ಮುಖಾಂತರವೇ ಸಾಂಘೀಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಆತ್ಮೀಯರ ಮಗನ ಮದುವೆಯಲ್ಲೂ Online ಮುಖಾಂತರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಮನೆಯ ಗೇಟಿನ ಹೊರಗೂ ಹೋಗದೇ ಪಟ್ಟಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರಿಗೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಡೆದು ತೆಗೆದ ಬೆಣ್ಣೆಯ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದ ನವಣೆ ಹುಗ್ಗಿ(ಪೊಂಗಲ್) ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಪುದಿನಾ ಹಾಕಿದ ಚೆಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಗೇಣು ಎನ್ನುವಂತೆ ಅನಂದಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ನಿಂಬೇ ಸಾರಿನ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ಭುಕ್ತಾಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಾಕಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಂಗಣಿಸಿತು.

ಒಬ್ಬರ ಮಾತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರಲೆಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರಾ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧೀಕರ 40-45ರ ಪ್ರಾಯದ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗಿನ್ನೂಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು Engg. collegeಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದವರೊಬ್ಬರು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾರಗಳಾಯಿತು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ನನ್ನಾಕಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಮೈದುನ ಅದೇ 40-45ರ ಪ್ರಾಯದ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯೂ ಸಹಾ ಅಗ ತಾನೇ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು.

hena2ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ಬೇನೆ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫಲಿತಾಂಶ -ve ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ತೋರಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ವೈರಾಣು ದೇಹದೊಳಗೇ ವಿಸ್ಪೋಟಗೊಂಡು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣವಾದಾಗ ಮತ್ತೇ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರಿತ್ತು. ಶ್ವಾಶಕೋಶದ 75 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಟದವರನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಗಲಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

csk_RCBಈ ದುಃಖದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ಹಾಗೇ ಟಿವಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, High voltage, RCB & CSK IPL ಪಂದ್ಯವಳಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ RCB ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಮುಳುವಾಯಿತು. 19ನೇ ಓವರಿನವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲಿದ್ದ RCB ಗೆ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು 20ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 37ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ 160-170ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ CSK ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ 200 ರನ್ನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ RCB ಅವರ ಜಂಘಾಬಲವೇ ಉಡುಗಿ ಹೋಯಿತು. ಪ್ರತೀ ಓವರಿಗೆ 10 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲೇ ಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪಟಪಟನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ 69 ರನ್ನುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತು ಹೋಯಿತು.

rajeevಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 8ನೇ ಸೀಜನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದೇ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದ್ದ ರಾಜೀವ್ ಕೂಡಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಬಿಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ತನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸದಾಕಾಲವು ಎರಡೂ ತೋಳುಗಳನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜೀವ್, ತನ್ನ ಸಹಚರರಿಂದಲೇ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟವಾಡಿದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಸದ್ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಹೊರಗಿನವರು ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲಲು ವಿಫಲರಾದದ್ದು ವಿಷಾಧನೀಯವೇ ಸರಿ. ತನ್ನ ಬಳಿ Immunity Pass ಇದ್ದರೂ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಅದನ್ನು ಸದ್ಭಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದದ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ.

ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂರೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಡವಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಎಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನಾಗಲೀ ಆಟವನ್ನಾಗಲೀ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಸಂಚಕಾರವಾಯಿತು ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

 • ಆನಾರೋಗ್ಯವಿದ್ದಾಗ  ಕೇವಲ ಕೋವಿಡ್ ಫಲಿತಾಂಶ  – ve  ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದೇ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದದ್ದು ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತು.
 • ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರೆ ದಾಂಡಿಗರದ್ದೇ ಪ್ರಾಭಲ್ಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದೇಕೋ ಏನೂ ಎಂಟು ಎಸೆತಗಾರರು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ದಾಂಡಿಗರ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ಎಡವಿದ್ದ ಕೋಹ್ಲಿ ತಂಡ, ಆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಷಾತ್ ಕೋಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಔಟಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದ ಆಟರಾರರು ಒತ್ತಡ ತಾಳಲಾರದೇ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿ ಹೋದದ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ.
 • ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕಾರು ವಾರಗಳಿಂದಲೂ ಹೊರಗಿನ ಜನರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೇ ಕಡೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ರಾಜೀವ್ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀವದಾನದ ಪಾಸ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೇ  ಹೋಗದೇ. ಹೊರಗಿನ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕೈ ಹಿಡಿದೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಆತನಿಗೆ ಮುಳುವಾಯಿತು.

jadduಇನ್ನು 19ನೇ ಓವರಿನವರೆಗೂ CSK ತಂಡ 160-170 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದೂ ರನ್ನು ಗಳಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಲಭಿಸಿದ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಜಡೇಜ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಪೋರ್ ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ 69 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಆತನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಬೌಲೀಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ 3 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಅಮೋಘವಾದ ರನ್ ಔಟಿಗೂ ಕಾರಣರಾಗಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ರೂವಾರಿಯಾದರು.

srh_short_runಅದೇ ರೀತಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೋಲುವಂತಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿ ನಂತರ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಬೇಕಾದದ್ದು ಸೋಜಿಗವೇ ಸರಿ. ದೆಹಲಿ ನೀಡಿದ ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತವಾದ 159 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಡುತ್ತಲೇ ಹೋದ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮಸನ್ ಅಂತಿಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗ ಸುಚಿತ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಆರು ರನ್ನುಗಳ ಹೊಡೀ ಬಡೀ ಆಟದಿಂದ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಬರಿಸ್ಟೋವ್ ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಮ್ ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದದೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನುಗಳಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕ ವಾರ್ನರ್ ಆಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿದ ಎರಡು ರನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲುವಂತಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತದೇ ನಾಯಕನೆಂಬ ಹಮ್ಮು ಮತ್ತು ಅತೀಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಾಮ ಮತ್ತು ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಆವತರಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ತಂತ್ರಗಾರಿಗೆ ಯಿಂದ ನಮ್ಮವರು ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿತು. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ(unskilled) ಕಪಿಸೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ನೇತೃತ್ವವಹಿಸಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ವಿದ್ಯಾವಂತ ನುರಿತ(skilled) ಪಾಂಡವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೂ ತಾಳ್ಮೆ ಗೆಡದೇ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರು ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ, ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಬಳಸದೇ ಕೇವಲ ತನ್ನ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ (ಜರಾಸಂಧ ವಧೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಸೆದದ್ದು, ಭೀಮ ದುರ್ಯೋಧನರ ಮಹಾಕಾಳಗಲ್ಲಿ ಭಲೇ ಭೀಮಾ ಭಲೇ ಎಂದು ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು) ಅಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನು.

vACಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಣುವಿನ ತೀವ್ರತೆ ಅಥವಾ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರದ ಕಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವತಃ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರಾಮನಂತೆ  ನಿಭಾಯಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ತೀವ್ರತೆಯ ಅರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಅರಿವು ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಾನು ಒಂದೆಡೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಟ ಆಡುವಾಗಲೀ, ಇಲ್ಲವೇ ವಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗಲೀ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೀರ ಸರಳವಾಗಲೀ ಇಲ್ಲವೇ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾಗಲೀ ಎದುರಿಸದೇ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಬಾಕೀ ಇದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.

lockdownಹೇಗೂ  ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹಾಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತೆಪ್ಪಗೆ IPL & BigBoss ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣಾ ಗೋವಿಂದಾ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರೋಣ ಅಲ್ವೇ?

ಕಡೇ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದದನ್ನು ಆಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ವೇದವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಏನಂತೀರೀ?
ನಿಮ್ಮವನೇ ಉಮಾಸುತ

ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿಯಾನ

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ, ಓದಿ, ನೋಡಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಅಯೊಧ್ಯೆ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ್ರನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ. ಆತ ತನ್ನ ಆದರ್ಶಗಳಿಂದಾಗ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಶೋತ್ತಮ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಸಕಲ ಹಿಂದೂಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮನ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿರಚಿತ ರಾಮಯಣ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಂತಹ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಂದಿರ ಕೆಲವು ಮತಾಂಧರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ ಐದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದಲೂ ರಾಮಮಂದಿರವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಶಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಏಳೆಂಟು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2020 ರಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಭುರಾಮನ ಪರವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2020 ರಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮಂದಿರದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದು, ಟೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಾಮ ಲಲ್ಲಾನ ಮೂರ್ತಿ ಮರದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುಮಾರು 2.7 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, 57,400 ಚದುರ ಅಡಿಯಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರದ ,3 ಅಂತಸ್ಥಿನ 161 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ನೀಲ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ನೂರಾರು ಕೆತ್ತನೆಯ ಕಂಬಗಳು, 1989ರಲ್ಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ಕೊಂಡಂತಹ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ನೆಲಹಾಸುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಕಲ ಹಿಂದೂಗಳ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಶೀ ರಾಮೇಶ್ವರ, ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಗಳಂತೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವಾಗ ಬಹುದಾದ ಈ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕೆಲ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಂದಿರ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ನೆಲಸಿರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ತನು ಮನ ಮತ್ತು ಧನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಆಗುವುದೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ 2021 ಜನವರಿ15 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 05 ರವರೆಗೆ ನಿಧಿ
೨೦ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿರ್ಥಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇಂತಹ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರಗಳಿಂದಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗಊ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಮಹೋನ್ನತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯಂತೆ ಆವರು ಕೊಡುವ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ನಿಗಧಿತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕುವ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತವೇ ಸರಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆವು. ಇನ್ನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೂ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಲಭಿಸಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರ್ಣನೀಯವೇ ಸರಿ.

ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸನ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಗೌಜು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೇ ಹಿಂದು, ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಎನ್ನುವ ಧರ್ಮ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೇ, ಮೇಲು, ಕೀಳು, ಉಚ್ಚ, ನೀಚ ಎನ್ನುವ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರತೀ ಮನೆಮನೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಬಹುತೇಕ ಜನರು, ಹೌದು ನಾವು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಕುರಿತಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿಯೋ, ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಧನ್ಯತಾಭಾವದಿಂದ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುವ ಪರಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದರೇ ಆನಂದವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಹೋಗುವ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಚಿತರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಬೆಸುಗೆ ಬೆಳೆದು ಓ ನೀವಾ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನೀ, ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಎದಿರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕರೆದು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರೂ ಅದೆಷ್ಟೋ.

ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಕೂಡಲೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾಯುವ ಮಂದಿ ಅದೆಷ್ಟೋ?

ಅಯ್ಯೋ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬನ್ನೀ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ಕುಡಿತೀರಾ? ಕಾಫೀ ಟೀಿ ಇಲ್ಲಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವವರು ಅದೆಷ್ಟೋ?

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ, ಕೋಡುಬಳೆ, ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಕಜ್ಜಾಯ ಇಲ್ಲವೇ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲಾ ಏನೂ ಬೇಡ ಎಂದರೆ, ಸರಿ ಈ ಬಾಳೇ ಹಣ್ಣಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲವೇ, ಈ ಖರ್ಜೂರವನ್ನಾದರೂ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಬಲವಂತದಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಂದಿ ಅದೆಷ್ಟೋ?

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವರು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಿಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನವಾಗದ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆದವರೆಷ್ಟೋ?

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಬೆರೆಗು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಕೇಳಿ, ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಯಿಂದ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳೆಷ್ಟೋ?

ನಾವು ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಲೋ ಇಲ್ಲವೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅಪರಿಚಿತರು ಬಂದು ಭಾವಿಸದೇ, ಬನ್ನೀ ಅಣ್ಣಾ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುವಾಗ ಕರುಳು ಚುರುಕ್ ಎನಿಸಿ, ರಾಮಾ ಏನಪ್ಪಾ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಪ್ರಸಂಗಳೆಷ್ಟೋ?

ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೂರೆಂಟು ವಿಘ್ನಗಳು ಎನ್ನುವಂತೆ, ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಹುಳುಕು ಹುಡುಕುವ ಮಂದಿಗೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಂದಕರು ಇರಬೇಕು. ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂ… ಇದ್ದಾ ಹಾಂಗ ಎಂದು ಪುರಂದರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೊರರಿನಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕುವ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಮಂದಿಗಳ ಅನುಭವವೂ ಆಗಿದೆ.

ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗಿ, ನಾವೇಕೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಮೋದಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ನತ್ರ ಕಟ್ಸಿ ಎಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದ್ಲು ಊಟ ಹಾಕ್ರೀ.. ಆಮೇಲೆ ಮಂದಿರನಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಿ ಮಸೀದೀನಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ದಬಾಯಿಸಿ ಕಳಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯ ಕರೆಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಿಟಕಿಯಿಂದಲೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯದೇ ಇರುವವರಿಗೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಮತ್ರಾ ಬರ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾ, ಚರಂಡಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ, ನೀರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೋಳು ಹೇಳುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.

ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಬೈದು, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಖಡಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ರಪ್ ಅಂತಾ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಕೊಂಡವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.

ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಎಂದಾಗ ಬೊಬ್ಬಿರಿದು ನೋಟೇ ಇಲ್ಲದೇ ಅದು ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೇ ಅಂತ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದವರೇ, ಈಗ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೇ, ಹಾವೂ ಸಾಯಬಾರದು ಕೋಲೂ ಮುರಿಯಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈಗೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಮನೆಲಿ ದುಡ್ಡೇ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಾ, Google Pay, PhonePe, Online transfer ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಚಿಲ್ರೇ ಇಲ್ಲಾ ಮುಂದೇ ಹೋಗಯ್ಯಾ ಎಂದು ಭಿಕ್ಶೇ ಬೇಡುವವರನ್ನು ಸಾಗ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಗಹಾಕುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.

ಇಂತಹವರಿಗೆಲ್ಲಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೇ, ಸಾರ್ ನಾವು ವಂತಿಕೆ ವಸೂಲು ಮಾಡಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತಾದ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತಿಳಿಸಲು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ನಾವು. ನೀವು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಿಧಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಮನೆಯತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ.

ಮನೆಯ ಗಂಡಸರು ಗದರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಸಾಸಿವೆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಜತನದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸೆರಿಗಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೂ ಪಾಲಿರಲಿ ಎಂದು ತಂದು ಕೊಡುವ ಶ್ರದ್ಧೇಯ ತಾಯಂದಿರು,

ಆ ಇಳೀ ವಯಸ್ಸಿನ ವೃದ್ದಾಪ್ಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ದೇಣಿಯಾಗಿ ನೀಡಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಲೇ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪಾ, ಆ ರಾಮ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೂ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾರೈಸುವ ಹಿರಿಯರು,

ಅಬ್ಬಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀರಾಮನ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ನಾವು ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆಯೇ ನಮನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಪ್ಪಾ ಎನ್ನುವ ತಾಯಂದಿರು,

ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೊದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ಕೂಡಲೇ Online Transfer ಮಾಡಿ Transaction details ನಮಗೆ ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಅವರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅವರ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು,

ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೀ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ನಮ್ಮಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲಾ. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಕೊಡಿ. ಕಡೇ ಪಕ್ಷ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎಂದು ಜಯಕಾರ ಹಾಕಿ ಸಾಕು ನೀವು ಸಹಾ ಅಭಿಯಾನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಏನೋ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ, ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳುದ್ಧರಿಸುವುವು.

ರಾಮಸೇತುವಿನಲ್ಲಿ ವಾನರರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ …

ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಜಟಾಯು ನಾವಾಗಲಿಲ್ಲ …

ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಕರಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ …

ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಮನ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬಹುದಾದ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ.

ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರ ಕಟಿ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗಾಗಿ ತನು, ಮನ, ಧನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ.

ರಾಮ ಸೇವೆದಿಂದ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಂದಿರ …

ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಂದಿರದಿಂದ, ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸೋಣ.

ಏನಂತೀರೀ?
ನಿಮ್ಮವನೇ ಉಮಾಸುತ

ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಪರ್ವತ

ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ!
ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹುಮ್ ಲೋಕ ಉಜಾಗರ!
ರಾಮ ದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲ ಧಾಮ!
ಅಂಜನೀ ಪುತ್ರ ಪವನ ಸುತ ನಾಮ!

ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ, ಸೀತೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವವನೇ ರಾಮನ ಭಂಟ ಆಂಜನೇಯ. ಮಾಯಾಜಿಂಕೆಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಯಾರು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದೇಹೀ ಎನಾದಳೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ, ನನ್ನ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ನದಿ, ಗಿರಿ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಮ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳನ್ನು ಅಲೆಯುತ್ತಾ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ , ರಾಮನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ, ರಾಮ… ರಾಮ… ರಾಮ… ಎಂದು ರಾಮ ನಾಮ ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನ ಅಂಶವಾದ ಹನುಮಂತ.

ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಂಪೆಯ ಬಳಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ತಟದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅಂಜನಾದೇವಿ ಮತ್ತು ವಾನರ ನಾಯಕ ಕೇಸರಿಯರ ಮಗನೇ ಹನುಮಂತ. ಹಾಗೆ ಅಂಜನಾದೇವಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಂಜನೇಯನ ಜನನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಕಪಿಸೇನೆಯ ನಾಯಕ ಕೇಸರಿ ಅದೊಮ್ಮೆ ಅಂಜನಿಯನ್ನು ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಮಾಂಕಿತನಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮದ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಆಂಜನೇಯನ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಾಯುದೇವರು ಅಂಜನಿಯ ಕಿವಿಯ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯ ಗರ್ಭ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿ ಆಂಜನೇಯನ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ವಾಯುಪುತ್ರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

whatsapp-image-2019-12-24-at-10.57.01-pm.jpeg

ಹಂಪೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 21 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆನೆಗೊಂದಿಯಿಂದ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಕಿಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತವಿದೆ. ಬೆಟ್ಟ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರಸ್ತೆಯಿದೆ. ಅಡಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ತಲುಪಲು ನೂರಾರು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹತ್ತಬಹುದಾದರೂ ಎತ್ತರ ಏರಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿದಾಗಿದ್ದು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು ಏರಲು ತುಸು ತ್ರಾಸದಾಯಕವೇ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗ್ರಿಲ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಹೊದಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳವಿಲ್ಲದೆ ಹತ್ತಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎತ್ತರೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದಂತೆಲ್ಲಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಯಾಸವಾದರೂ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಂ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಂ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವ ಭಕ್ತರ ಜೋಶ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಆಯಾಸವೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ನಾವೂ ಕೂಡಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಜೈಶ್ರೀರಾಂ ರಾಮ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವುದೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಹರಿಯುವ ತುಂಗಭದ್ರೆಯ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೇ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಹಸುರನ್ನೇ ಹೊದ್ದಿರುವಂತಹ ಗದ್ದೆಗಳ ನಯನ ಮನೋಹರ ದೃಶ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮನಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಂ!! ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ. ಅದು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಪಿ ಸೇನೆಯ ಕಾಟ ತುಸು ಹೆಚ್ಚೇ ಇದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದರಂತೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಪಿಗಳು ಎಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಗುತ್ತ ಏಳುತ್ತಾ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ತೂರಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿನುಗುವ ನೀರಿನ ಝರಿಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಸುಮಾರು 575 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟದ ತುತ್ತ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ಸುಡುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಯಾಸ, ಏದುಸಿರು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.
WhatsApp Image 2019-12-24 at 10.57.00 PM (1)

anjan2-e1577208207549.jpg

ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಪೂರ್ವಭಿಕಮುಖವಾಗಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಲೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಚೆಂದನಾಲಂಕೃತ ಆಂಜನೇಯನ ಪ್ರತಿಮೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಮಗೇ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತ ತುಲ್ಯ ವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುಧ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರ ಯೂಥ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಧೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ!! ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಆಶ್ವರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ಮನಸಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅರ್ಚಕರು ಕೊಡುವ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹಣೆಗೆ ಚೆಂದನದ ತಿಲಕ ಧರಿಸಿ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಗೋಡೆಗೆ ತೀಡಿ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ, ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೊಡನೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಇರುವ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಅಂಜನಾದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ತಿನ್ನಲು ತಮಗೇನಾದರೂ ಸಿಗಬಹುದೇನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಕಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕಪಿಗಳ ಹಿಂಡುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
WhatsApp Image 2019-12-24 at 10.57.00 PM (4)

WhatsApp Image 2019-12-24 at 10.57.00 PM (3)
Anjana devi

WhatsApp Image 2019-12-24 at 10.57.00 PM (2)

ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾಗಿ ಸವಿಯಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹಿಡಿಕೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಪಾಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3ರವರೆಗೂ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಹಸಿವನ್ನು ನೀವಾರಿಸಲು ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.

ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದಿರುವ ಕಡಿದಾದ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಏರಿದರೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಬಹುತೇಕ ಚಾರಣಿಗರು ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತೋ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾ, ಅಂಜನಾದ್ರಿ, ವಿರುಪಾಪುರಗಡ್ಡೆ, ಪಂಪಸರೋವರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ದೇಶ ಭಕ್ತಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷದ್ ಮತ್ತು ಬಜರಂಗದಳದ ಘಟಕವು ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಹನುಮ ಮಾಲೆ ಧರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುದ್ದ ಚತುರ್ಥಿ ಯಿಂದ ಚತುರ್ಧಶಿ ಹನುಮದ್ ವ್ರತದವರೆಗೆ. 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರಧ್ಧೆಯಿಂದ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹನುಮಜ್ಜಯಂತಿಯಂದು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪವಮಾನ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನಾನಂತರ ಮಾಲೆಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವ್ರತ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹನುಮಂತನ ವ್ರತಾಧಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೇತ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

WhatsApp Image 2019-12-24 at 11.09.40 PM

ಹುಶಾರಾಗಿ ಕಡಿದಾದ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಇಳಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ಆನೆಗೊಂದಿ ಕಡೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಮಿ ಬಂದರೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಬೆಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ಶಬರಿಗಿರಿ ಮತ್ತು ಪಂಪಸರೋವರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಋಷಿಮುಖ ಬೆಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಿಶಾಧ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಬೇಟೆಗಾರನ ಮಗಳಾದ ಶಬರಿ ಎಂಬ ಕನ್ಯೆಗೆ ಅವಳ ತಂದೆ ಮದುವೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಮಾರನೆಯ ದಿನದ ಮದುವೆಯ ಔತಣಕ್ಕಾಗಿ ನೂರಾರು ಕುರಿಗಳನ್ನು ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಅಮಾಯಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಲಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಶಬರಿ ಮದುವೆ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದಂತೆ ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಋಷಿಮುಖ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮಾತಂಗ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಡುತ್ತಲೇ ದಿನ ಕಳೆಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮಾತಂಗ ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಶಬರಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ, ಮಾತಂಗ ಮುನಿಗಳು ಮಗಳೇ, ನೀನು ಬಂದ ಕೆಲಸವಿನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನವಾಗುವವರೆಗೂ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಕಾಯಲೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಕಾದಿರುವಳು ಶಬರಿ ರಾಮ ಬರುವನೆಂದು ತನ್ನ ಪೂಜೆಗೊಳುವನೆಂದು ಕಾಯುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಸ್ಪಟಿಕದಂತಹ ನೀರಿನ ಪಂಪ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳನ್ನು ಅಲೆಯುತ್ತಾ ರಾಮನಿಗಾಗಿಯೇ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣರೊಡನೆ ರಾಮ ಬಂದಾಗ ಅತನಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಗೊಳಿಸಿದ ಕಥೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮರಗಿಡಗಳಿಂದ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಜಯಲಕ್ಶ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ ಮತ್ತತದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದಗಳಿವೆ.

WhatsApp Image 2019-12-24 at 10.57.00 PM

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾ ನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 4ರ ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಯಾಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕದ ಪ್ರಸಾದ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕಳವಾಗಿ ಸಿಹಿ ಹುಗ್ಗಿ(ಬೆಲ್ಲದನ್ನ) ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಸಾರು ತಿನ್ನುವಂತಾಯಿತು. ಊಟವಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ತಟ್ಟೆ ಲೋಟಗಳನ್ನು ಯಾರದೇ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಖುದ್ದಾಗಿ ತೊಳೆದಿಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾ ಕಪಿ ಸೇನೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುವುದು ತುಸು ತ್ರಾಸದಾಯಕವೇ ಸರಿ.

whatsapp-image-2019-12-24-at-10.57.01-pm-1.jpeg

ಈ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಲುಪಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಆನೆಗೊಂದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳು ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ನೂರರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ಸರಳ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ದುರ್ಗೀದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ದೇಸೀ ಗೋಶಾಲೆಯೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹಾ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದಾಸೋಹದ ವ್ಯವ್ಯಸ್ಥೆಯಿದೆ. ದುರ್ಗೀ ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕಿಮೀ ನಡೆದರೆ, ವಾಲಿ ಗುಹೆಸಿಗುತ್ತದೆ.

ವಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುಗ್ರೀವರಿಬ್ಬರೂ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಅದೊಮ್ಮೆ ದುಂದುಭಿ ಎಂಬ ಅಸುರನು ವಾಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲು ಕೆರೆದುಕೊಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದುಂದುಭಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ವಾಲಿಯು ಕೋಪದಿಂದ ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಸುಮಾರು ದೂರ ಎಸೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಎಸೆದಾಗ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಹನಿ ರಕ್ತವು ಮಾತಂಗ ಋಷಿಯ ಆಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ರಕ್ತವನ್ನು ನೋಡಿದ ಋಷಿಯು ಕೋಪಗೊಂಡು, ವಾಲಿಯು ಋಷ್ಯಮುಖ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ತಲೆ ಸಾವಿರ ಹೋಳಾಗಲಿ ಎಂದು ಶಾಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ದುಂದುಭಿಯ ಮರಣದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ಅವನ ಸಹೋದರ ಮಾಯಾವಿಯು ವಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದು, ವಾಲಿಯ ಮುಷ್ಠಿ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಹೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ವಾಲಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಗುಹೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ತಾನು ಹೊರಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಯುತ್ತಿರ ಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಮಾಯಾವಿಯನ್ನು ಕೊಂದೇ ತೀರುತ್ತೇನೆಂದು ಫಣ ತೊಟ್ಟು ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ದಿಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಯು ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾರದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಹೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ ಹರಿದು ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಸುನೀಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದು ರಾಕ್ಷಸ ಪುನಃ ಹೊರಬಾರದಿರಲೆಂದು ಆ ಗುಹೆಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ದೊದ್ಡದಾದ ಬಂಡೆಯೊಂದರಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ,ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ.

ಆದರೆ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ನಡೆದ ವಿಷಯವೇ ಬೇರೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಲು ದಿನಗಳ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ವಾಲಿಯು ಮಾಯಾವಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗುಹೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿರುವ ಬಂಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ಆಕಡೆಯಿಂದ ಸುಗ್ರೀವನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಬಂದು ನಂತರ ತಮ್ಮನಿಗೇ ಶತೃವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆನಂತರ ಅಣ್ಣನ ಕೋಪದಿಂದ ಭಯಗೊಂಡು ಮಾತಂಗ ಋಷಿಯ ವಾಲಿಯ ಮೇಲಿನ ಶಾಪವನ್ನು ನೆನೆದು ಮಾತುಂಗ ಋಷಿಯ ಆಶ್ರಯ ಸೇರಿ ಕೊನೆಗೆ ರಾಮನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ರಾಮ ಹಿಂದಿನಿಂದ ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಕಥೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.

whatsapp-image-2019-12-24-at-10.57.01-pm-2.jpeg

ದುಂದುಭಿಯ ತಮ್ಮ ಮಾಯಾವಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಗುಹೆ ಇದೇ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಗುಹೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿರುವ ಗಣಪ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನವಗ್ರಹ ವೃಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವ ಆಂಜನೇಯನ ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕಡಿದಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಹುತ್ತವೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾ ವಾನರ ಸೇನೆಯ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.

ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚುಮಾದಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಟೀಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತದರ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ವಿಭಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ಅಲ್ಲವೇ?

ಏನಂತೀರೀ?

ನಂಬಿಕೆ

ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಯುವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಕರೆದು, ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ? ಎಂದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೂ, ಅವರಿಂದ ಮೊದಲು ಬರುವ ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲಾ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರೇ ಅದೇಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಾ? ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಸಾಧುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಹಾಂ!! ಹೌದು. ನಿಜ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧುವಾಗಬಹುದು ಆದರೇ… ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೇ… ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣ ಬಲು ಸರಳ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಶಕ್ತಿ , ಸಾಮಥ್ಯದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ವಿರಳ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದಿನದ್ದಲ್ಲಾ. ಅದು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಲು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರೋಲಂಘನ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ರಾಮ, ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಜಾಂಬವಂತನು ಬಂದು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದಾಗಲೇ ವಿಜಯವನ್ನು ಕಾಣುವಂತಾಯಿತು.

nam1

ಯಾವುದೇ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಬ್ಬನಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸುವಾಗ, ಆ ಮಗುವನ್ನು ಮೇಲೆಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿಸಿ ನಂತರ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಯೇ, ಆ ಪುಟ್ಟಮಗುವಿಗೂ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಮುನ್ನವೇ ನಾವು ಹಿಡಿದೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ನಾವು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಎಸೆದಾಗಲೂ ಅದು ನಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ನಂಬಿಗೆ ಇರಲೇ ಬೇಕು. ಅಪ್ಪಾ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ನಡುವೆ, ಕೆಲದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸಂಸಾರ ಸ್ವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದು ಹೋದಾಗಾ ಅದೇ ಸಂಸಾರ ನರಕಮಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕೆ ಹೇಳಿದವರೇ ಅವರ ಅಪ್ಪ. ಇದನ್ನೇ ಧೃಢೀಕರಿಸುವಂತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ. mother is a fact father is assumption. ಇಂದೇನೋ DNA ಮುಂಖಾಂತರ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ತೋರಿಸಿದಾತನನ್ನೇ ತಂದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು.

ಇನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳೆತನ ಮುಖ್ಯ ಸೇತುವೆಯೇ ನಂಬಿಕೆ, ಗೆಳೆತನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಎಂದಾಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಧುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತು ಕರ್ಣರ ನಡುವಿನ ಗೆಳೆತನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಕರ್ಣ ಕುಂತೀ ಪುತ್ರ ಹೌದಾದರೂ ವಿಧಿ ಬರಹದಂತೆ ಆತ ಸೂತಪುತ್ರನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು ಸ್ವಸಾಮಥ್ಯದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಅದೊಮ್ಮೆ ಸುಯೋಧನನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆತನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ, ಅತನನ್ನು ಅಂಗ ದೇಶದ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣನೂ ಸಹಾ ಅದೇ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆತ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತೆಂಬುತಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅದೊಮ್ಮೆ ಸುಯೊಧನನ ಹೆಂಡತಿ ಭಾನುಮತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಭಾನುಮತಿಯ ಆಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಪಗಡೆಯಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಟವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡಿದರೆ ಮಜಾ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣ, ಸೋತವರು ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇಬ್ಬರೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟ ಮುಂದುವರೆದು, ಕರ್ಣ ಆಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಯಾಗಿ, ನಾ ಗೆದ್ದೇ, ನಾ ಗೆದ್ದೇ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡೂ ಆ ಕಂಠೀಹಾರವನ್ನು ಎಂದು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಭಾನುಮತಿ, ಇಲ್ಲಾ ನೀನು ಮೋಸದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಕಂಠೀಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ ವಾದ ವಿತಂಡ ವಾದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಕರ್ಣ ಭರದಲ್ಲಿ ಭಾನುಮತಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೇ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕಂಠೀ ಹಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಭಾನುಮತಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ ಕಿತ್ತು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸುಯೋಧನನು ತನ್ನ ರಾಣಿಯ ಅಂತಃಪುರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಆ ಪರಿಯಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದೂ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿ ಆಕೆಯ ಸರವನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿದರೂ ಒಂದು ಚೂರೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳದೇ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕುತ್ತಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಗೆಳೆಯಾ, ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ ಒಪ್ಪಂದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಗೆಳೆಯನ ಪರ ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಪತಿರಾಯ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿರದೇ ಆತನ ಗೆಳೆಯ ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಪತಿರಾಯನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗಂಡದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸುಯೋಧನ, ನೋಡು ಭಾನುಮತಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುದುವೆ ಆಗುವ ಮುಂಚೆಯೇ ನನಗೆ ಕರ್ಣನ ಪರಿಯವವಿದೆ. ಅತನ ಗುಣ ಮತ್ತು ನಡುವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆತ ವಿನಾಕಾರಣ, ಎಂದೂ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಾರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದರೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಘನ ಘೋರವಾದ ತಪ್ಪು ನಡೆದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗಾಗಿ, ಅಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ, ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅರ್ಥಾಂಗಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ.

ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಕ್ಷತ್ರೀಯರಿಗಲ್ಲದೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೇಡರ ಮಗ ಏಕಲವ್ಯನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಏಕಲವ್ಯ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದ್ರೋಣರನ್ನೇ ತನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಸ್ವಸಾಮಥ್ಯದಿಂದ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ ಪಾರಂಗತನಗುತ್ತಾನೆ. ಅತನ ಪಾರಂಗತ್ಯವನ್ನು ಮುರಿಯಲೆಂದೇ ಅದೇ ಗುರು, ಗುರು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಆತನ ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬರಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಒಂದು ಚೂರು ತಡಮಾಡದೇ, ಏನನ್ನೂ ಯೋಚಿಸದೇ, ತನ್ನ ಗುರುವಿಗೆ ಹೆಬ್ಬರಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಯೂ ಮತ್ತದೇ ಗುರುವಿನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಎದಗೈನಿಂದ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಭಲ್ಯವನ್ನು ತೋರುತ್ತಾನೆ.

ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಕುರಿತಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಲೇ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಗಿಯವರೂ ಕೂಡಾ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ನದಿಯ ಆಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆ ದೇವರ ಆಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನದಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇರುವ ಊರಿನಿಂದ ಹಾಲಿನಾಕೆ ಹಾಲನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದೋಂದು ದಿನ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಆಕೆ ಹಾಲನ್ನು ತಂದು ಕೊಡದಿದ್ದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಇಂದು ಹಾಲೇ ಇಲ್ಲವೇ? ಛೇ!! ಆಕೆಯಾದರೂ ಏನು ಮಾಡಿಯಾಳು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾ ಪೂಜೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾಗ, ಸ್ವಾಮೀ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಡವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷ್ಮಮಿಸಿ ಬಿಡಿ ಎಂಬ ಹಾಲಿನಾಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಶ್ವರ್ಯ ಚಕಿತರಾಗಿ, ಅರೇ ನದಿ ಈ ಪಾಟಿ ಉಕ್ಕಿ ಹಾರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದೆಯಮ್ಮಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ಸ್ವಾಮೀ ಎಂದಿನಂತೆ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನದಿಯ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೋಣಿ ನಡೆಸುವ ಅಂಬಿಗ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆತನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ನೀವೇ ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಂದ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಕಿ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ, ಜನ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನೆದು, ಹಾಗೆಯೇ ನದಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ನಡೆದು ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಮುಗ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಅರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಚನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೋಂದು ಶಕ್ತಿಯಿದಯೇ? ಸರಿ ಅದನ್ನು ನಾನೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಸಲೇ ಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಅಮ್ಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ತಡಿ. ನೀನು ನದಿ ದಾಟುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಲಗು ಬಗೆಯಾಗಿ ಪೂಜಾವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಭಾರೀ ಅಹಂನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಾಲಿನಾಕೆಯ ಸಂಗಡ ನದಿ ತಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲಿನಾಕೆ ಮತ್ತದೇ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಪಾದಿಗೆ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದಳು ಅಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಅಹಂನಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ಒಂದೆರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಅಯ್ಯೋ, ಅಮ್ಮಾ, ನಾನು ಸತ್ತೇ ಸತ್ತೇ, ಎಂದು ಕೂಗಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಕೆ ಆ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅರ್ಚಕರು ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿರು ದಡಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ತಂದು, ಸ್ವಾಮಿಗಳೆ, ನೀವು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದಿರೇ ಹೊರತು, ಹೃದಯದಿಂದಲ್ಲಾ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರದೇ, ಗಮನವೆಲ್ಲಾ ಪಂಚೆ ಒದ್ದೆಯಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದರ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ನೀವು ನದಿ ದಾಟಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆತನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ನಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಇರ ಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದಳು. ಅರ್ಚಕರ ಅಹಂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಾಗಲೇ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು.

ಇದೇ ರೀತಿ ರಾಮಾಯಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಳಲೇ ಬೇಕು. ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ತಮ್ಮ ಕಪಿ ಸೇನೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೇತು ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಲಂಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಿ, ಲಂಕಾಧಿಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಮಾರನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ಷತ್ರೀಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯಾದ ಪ್ರಕಾರ ಯುಧ್ದಕ್ಕೆ ಮುಉನ ಶತ್ರು ವಿನಾಶಕಾರೀ ಪೂಜೆಮಾಡಿಸಲು ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪುರೋಹಿತರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಶುತ್ತಿದ್ದಾಗ , ವಿಭೀಷಣನ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಾವಣನ್ನನೇ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನಾಲ್ಕು ವೇದ ಪಾರಂಗತ, ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿ ಪರಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಶಿವ ಭಕ್ತ ಲಂಕಾಧಿಪತಿಗಿಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಪುರೋಹಿತರು ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರಾರು ಇಲ್ಲಬೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ವಿಭೀಷಣನದ್ದು. ಅಂತೆಯೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ವಿಭೀಷಣನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ, ಹನುಮಂತನ ಮುಖಾಂತರ ರಾವಣನನ್ನು ಪೌರೋಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆದ ಪರಿಣಾಮ ತನ್ನ ಶತೃ ಎಂದೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ, ಸ್ವತಃ ರಾವಣನೇ ಬಂದು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿ, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಚಾರ್ಯ ರಾವಣನಿಗೆ ನಮಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಜಯೀಭವ ಎಂದು ಹರಸಿ ತನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಶತೃವಿನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಿಜಯೇಭವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ದಂಗಾದ ರಾಮ, ಅರೇ ಇದೇನಿದು? ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಶಸ್ತ್ರ ತ್ಯಾಗವೇ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಯೇ ನಾವು ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯ್ರಘ್ರನಾದ ರಾವಣ, ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ, ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಯೇ ಹೊರತು, ನಿಮ್ಮ ಶತೃವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಾಳಿನ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಮಥ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ನಾನೇ ವಿಜಯೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತನ್ನ ದರ್ಪವನ್ನು ತೋರುತ್ತಾನಾದರೂ ಮುಂದಿನ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಮುಂದೆ ಆತನ ಪರಾಕ್ರಮವೇನೂ ನಡೆಯದೆ ಸೋತು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡೂ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದರೇ, ಹಾಲಿನಾಕಿ ಮತ್ತು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ನಂಬಿಕೆಗೂ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ರಾವಣರ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಜಗಜಾಂತರದ ವೆತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಹಾಲಿನಾಕಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದರೆ, ರಾಮ ಲಶ್ಷ್ಮಣರು ವಿಭೀಷಣನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅದರೇ ಇಬ್ಬರೂ ಪುರೋಹಿತರೂ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಿ ಸೋಲುಣಬೇಕಾಯಿತು.

ಇನ್ನು ರೋಗಿಗಳ ಖಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ವೈದ್ಯರು ಎಷ್ಟೇ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಿದ್ಧ ಹಸ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದು. ಅದೇ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಮದ್ದೇ ಇಲ್ಲದೇ ಗುಣ ಪಡಿಸಬಹುದು. ಆಪ್ತರಕ್ಷಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಕೋಮಲ್ ನಿದ್ದೆಯೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಎಂದಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ತೆಗಿ. ನಾನು ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮಲಗಿ ಕೋ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಕಾಗದ ತುಣುಕನ್ನು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೋಮಲ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಆತ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಡದ್ದಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಜಾರಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆಂದು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರೂ ವೈದ್ಯರ ಕೈಗುಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡದೇ ಸರೀ.

ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದೂ ಇಂದೂ ಎಂದೆಂದೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖಃ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ವಿಸ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಿತೃತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದೇ ಅಪನಂಬಿಕೆ ವಿಸ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶತೃತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕಚ್ಚಾಡುವ ಸಂಭವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದನ್ನೇ ಅಲ್ಲವೇ ಚಿ.ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೋ ತಮ್ಮಯ್ಯ ನೀ ಕೇಳೂ, ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೋಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಹಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋಣ. ನುಡಿದಂತೆಯೇ ನಡೆಯೋಣ. ನಡೆಯುಂತೆಯೇ, ನುಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ.

ಏನಂತೀರೀ?

ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿ

ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂಗಳ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ, ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಶೋತ್ತಮ, ದಶರಥ ಪುತ್ರ, ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ನವಮಿಯಂದು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರಯೂ ನದಿ ತಟದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದಿನ. ಈ ದಿನವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ, ಶ್ರಧ್ಧಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪಾಡ್ಯ ಅಂದರೆ ಯುಗಾದಿ ದಿನದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಒಂಭತ್ತು ದಿನ ಅಂದರೆ ನವಮಿ, ರಾಮ ನವಮಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತೀ ದಿನ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ, ನವಮಿ ದಿನದಂದು ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಒಡಗೂಡಿ ರಾಮೋತ್ಸವ ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ರಾಮ ನವಮಿಯಂದು ರಾಮನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಮನೆಯ ಹೆಂಗಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ.

WhatsApp Image 2020-03-28 at 10.08.24 AM

ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ರಾಮ, ಸೀತೆ, ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೋ ಇಲ್ಲವೇ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಷೋಡಶೋಪಚಾರದಿಂದ ಪೂಜೆಮಾಡಿ ಊರ ತುಂಬಾ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾನಕ ಕೋಸಂಬರಿ, ಹಣ್ಣಿನ ರಸಾಯನ ಮತ್ತು ಹುಳಿಯವಲಕ್ಕಿ (ಗೊಜ್ಜವಲಕ್ಕಿಯ) ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಭಜನೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ರಾಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಿಗಂತೂ ರಾಮ ನವಮಿ ಬಂದಿತೆಂದರೆ ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತಣ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಮನಮಮಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಿಸಿ ರಾಮ ನವಮಿ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆದರೆ, ಹಲವಾರು ಕಡೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಛೇರಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಭಾ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದೇ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಧ್ಧೆಯಿಂದ ತಿಂಗಳಾನು ಗಟ್ಟಲೆ ತಾಲೀಮ್ ನಡೆಸಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂದು ಹೃದಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಡುತ್ತಾ , ಸಂಗೀತರಸಿಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮಮನೆಯ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯವರ ರಾಮ ನವಮಿ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಗಳು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ.

ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಭತ್ತೂ ದಿನಗಳನ್ನು ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆದು ಬಹುತೇಕರು ಒಂಭತ್ತು ದಿನಗಳೂ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ (ಬೆಳಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಉಪವಾಸ. ರಾತ್ರಿ ಫಲಾಹಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ವಾತಿಕ ಆಹಾರ) ಮಾಡುತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮಮಿಯಂದು ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಮನ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಬಾರೀ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಗರಾದ್ಯಂತ ಬಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಊರ ತುಂಬಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬಸ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಗಣೇಶೋತ್ಸವ, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ರಾಮ ನವಮಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆಗಳ ಗೊಡವೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ತಳಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ರಾಮನ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸುಡುವ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಂಪು ಮಾಡುವಂತೆ ತಂಪಾದ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿನ ಪಾನಕ. ಈಗ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ನಿಂಬೇಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲವೇ ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನ ಪಾನಕ. ಜೊತೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಶುಂಠಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿದ ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಕಡಲೇ ಬೇಳೆ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸೌತೇಕಾಯಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಬೆರೆಸಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಘಂ ಎನ್ನುವ ಸುವಾಸನೆ ಬರಲು ಇಂಗು ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ ಕೊಸಂಬರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಡಗದಿಂದ ರಾಮನವಮಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಡಗೂಡಿ ಆಚರಿಸುವುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೇ ಸಿಗುವ ಮಜವೇ ಬೇರೆ.

ನಮ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ವಿದೇಶಿಯರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತಳಹದಿ ಸುಭದ್ರವಾಗಿಗುವ ಕಾರಣ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಸಮಯ ಸಂಧರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಲು ಇಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳು ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ.

ಏನಂತೀರೀ?

ನಿಮ್ಮವನೇ ಉಮಾಸುತ.

ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮನ 108 ಹೆಸರುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ.

 1. ಶ್ರೀರಾಮ
 2. ರಾಮಭದ್ರಾಯ
 3. ರಾಮಚಂದ್ರ
 4. ಶಶ್ವತಾಯ
 5. ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ
 6. ಶ್ರೀಮತೆ
 7. ರಾಜೇಂದ್ರಯ
 8. ರಘುಪುಂಗವಾಯ
 9. ಜನಕಿ ವಲ್ಲಭಯ
 10. ಜೈತ್ರಯ
 11. ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ
 12. ಜನಾರ್ದನಾಯ
 13. ವಿಶ್ವಮಿತ್ರ ಪ್ರಿಯ
 14. ದಂತಾಯ
 15. ಶರಣಾತ್ರನಾ ತತ್ಪರಾಯ
 16. ಬಲಿಪ್ರಮಥನಾಯ
 17. ವಾಗ್ಮಿನ್
 18. ಸತ್ಯವಾಚೆ
 19. ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಯ
 20. ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ
 21. ವ್ರತಾಧರಯ
 22. ಸದಾ ಹನುಮದಾಶ್ರಿತಾಯ
 23. ಕೌಸಲೆಯಾಯ
 24. ಖಾರಧ್ವಂಸಿನ್
 25. ವಿರಾಧವಪಾಂಡಿತಾಯ
 26. ವಿಭೀಷಣ ಪರಿತ್ರತ್ರ
 27. ಕೊದಂಡ ಖಂಡನಾಯ
 28. ಸಪ್ತತಲ ಪ್ರಭೇದ್ರೆ
 29. ದಶಗ್ರೀವ ಶಿರೋಹರಾಯ
 30. ಜಮದ್ಗನ್ಯಾ ಮಹಾದರಪಯ
 31. ತತಕಂತಕಾಯ
 32. ವೇದಾಂತ ಸರಯ
 33. ವೇದತ್ಮನೆ
 34. ಭಾವರೋಗಸ್ಯ ಭೇಷಜಯ
 35. ದುಷನಾತ್ರಿ ಶಿರೋಹಂತ್ರ
 36. ತ್ರಿಮೂರ್ತಾಯ
 37. ತ್ರಿಗುನಾತ್ಮಕಾಯ
 38. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಯ
 39. ತ್ರಿಲೋಕತ್ಮನೆ
 40. ಪುನ್ಯಾಚರಿತ್ರ ಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಹ
 41. ತ್ರಿಲೋಕರಾಕ್ಷಕಾಯ
 42. ಧನ್ವೈನ್
 43. ದಂಡಕರನ್ಯ ಕಾರ್ತನಾಯ
 44. ಅಹಲ್ಯಾ ಶಾಪ ಶಮಾನಾಯ
 45. ಪಿಟ್ರು ಭಕ್ತಾಯ
 46. ವರ ಪ್ರದಾಯ
 47. ಜಿತೇಂದ್ರಯ್ಯ
 48. ಜಿತಕ್ರೋಧಯ
 49. ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ
 50. ಜಗದ್ ಗುರವೆ
 51. ರಿಕ್ಷಾ ವನಾರ ಸಂಘಟೈನ್
 52. ಚಿತ್ರಕುಟ ಸಮಾಶ್ರಾಯ
 53. ಜಯಂತ ತ್ರಾನ ವರದಾಯ
 54. ಸುಮಿತ್ರ ಪುತ್ರ ಸೆವತಾಯ
 55. ಸರ್ವಾ ದೇವಧಿ ದೇವಯ
 56. ಮೃತರವನ ಜೀವನಾಯ
 57. ಮಾಯಮರಿಚ ಹಂತ್ರ
 58. ಮಹಾದೇವಯ
 59. ಮಹಾಭುಜಯ
 60. ಸರ್ವದೇವ ಸ್ಟುತಾಯ
 61. ಸೌಮ್ಯಾಯ
 62. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ
 63. ಮುನಿ ಸಂಸ್ತುತಾಯ
 64. ಮಹಾಯೋಗಿನ್
 65. ಮಹಾದಾರಾಯ
 66. ಸುಗ್ರಿವೆಪ್ಸಿತಾ ರಾಜಯದೇ
 67. ಸರ್ವ ಪುಣ್ಯಾಧಿ ಕಫಾಲಯ
 68. ಸ್ಮೃತಾ ಸರ್ವಘ ನಶನಾಯ
 69. ಆದಿಪುರುಷಾಯ
 70. ಪರಮಪುರುಷಾಯ
 71. ಮಹಾಪುರುಷಯ
 72. ಪುಣ್ಯೋದಯ
 73. ದಯಾಸರಾಯ
 74. ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮಯ
 75. ಸ್ಮಿತಾ ವಕ್ತ್ರಯ
 76. ಮಿತಾ ಭಾಶೈನ್
 77. ಪೂರ್ವ ಭಶಿನ್
 78. ರಾಘವಾಯ
 79. ಅನಂತ ಗುಣಗಂಭೀರ
 80. ಧಿರೋದತ್ತ ಗುಣತ್ತಮಯ
 81. ಮಾಯಾ ಮನುಷಾ ಚರಿತ್ರಾಯ
 82. ಮಹಾದೇವಡಿ ಪುಜಿತಾಯ
 83. ಸೆತುಕ್ರೈಟ್
 84. ಜೀತಾ ವರಶಾಯೆ
 85. ಸರ್ವ ತೀರ್ಥಮಯ
 86. ಹರಾಯೆ
 87. ಶ್ಯಾಮಂಗಯ
 88. ಸುಂದರಾಯ
 89. ಸುರಾಯ
 90. ಪಿತವಾಸಸ
 91. ಧನುರ್ಧರಾಯ
 92. ಸರ್ವ ಯಜ್ಞಾಧಿಪಯ
 93. ಯಜ್ವಿನ್
 94. ಜರಾಮರಣ ವರ್ಜಿತಾಯ
 95. ವಿಭೀಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರ
 96. ಸರ್ವಭಾರಣ ವರ್ಜಿತಾಯ
 97. ಪರಮತ್ಮನೆ
 98. ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆ
 99. ಸಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಯ
 100. ಪರಸ್ಮಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿಶೆ
 101. ಪರಸ್ಮಾಯಿ ಧಮ್ನೆ
 102. ಪರಕಾಶಾಯ
 103. ಪರತ್ಪಾರಾಯ
 104. ಪರೇಶಾಯ
 105. ಪರಕಾಯ
 106. ಪಾರಾಯ
 107. ಸರ್ವ ದೇವತ್ಮಕಾಯ
 108. ಪರಸ್ಮಾಯಿ

ರಾಮ ಹೆಚ್ಚೋ, ರಾವಣ ಹೆಚ್ಚೋ‌

ಎರಡನೆಯ ಮಗುವಿನ‌ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಲೆ ಸವರುತ್ತಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸುತ್ತಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಪುಟ್ಟೀ ನಿನಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಪು ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲವೇ ತಂಗಿ ಪಾಪು ಬೇಕಾ ಎಂದು.

ತಾಯಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ನನಗೆ ತಂಗಿ ಪಾಪು ಬೇಡ ತಮ್ಮ ಪಾಪು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಪಾಪ ಮುಗ್ಧ ಮಗುವಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದು ‌ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ತಾಯಿ ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಾ ಕಣೇ ಪುಟ್ಟಿ, ತಂಗಿ ಪಾಪು ಆದ್ರೆ, ಅವಳಿಗೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡವಳಾದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು, ಸುಖಃ ದುಖಃಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಮ್ಮಾ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ವಾ ಎಂದು ‌ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ಮಗಳು ಅಷ್ಟೇ ದೃಢವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮಾ ನನಗೆ ತಂಗಿ ಬೇಡ ತಮ್ಮಾನೇ‌ ಇರಲಿ ಎಂದಾಗ,‌ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ತಮ್ಮಾನೇ ಬರಲಿ. ಅದು ಸರಿ ಎಂತಹ ತಮ್ಮ ಬರಬೇಕು ಎಂದಾಗ.

ಅಮ್ಮಾ ನನಗೆ ರಾವಣನಂತಹ‌ ಗುಣವುಳ್ಳ ತಮ್ಮಾ ಬೇಕು ಎಂದಾಗ,‌ ಒಂದು‌ ಕ್ಷಣ ಮಗಳ ಉತ್ತರದಿಂದ ಅವಕ್ಕಾದ ತಾಯಿ, ದಡಕ್ಕನೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಪುಟ್ಟಿ ಅದು ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣದ ರಾವಣನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮಾ, ರಾಮನ ಗುಣವುಳ್ಳ ತಮ್ಮ ಬೇಕು ಎಂದು‌ ಕೇಳು ಎಂದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹೊರಟಾಗ, ಇಲ್ಲಮ್ಮಾ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡು, ತಂಗಿ ಶೂರ್ಪನಖಿಯ ಕಿವಿ ಮೂಗು ಕತ್ತರಿಸಿದವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ‌ ಕಲಿಸಲು, ತಂಗಿಯ ಕೋಪ ಶಮನಗಳಿಸಲು, ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಸೀತೆಯ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ವರಿಸಲು‌ ಇಚ್ಚಿಸಿ, ಅವಳನ್ನು ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ‌ ಇರಿಸಿ, ತನ್ನ ದಾಸಿಯರ ಮೂಲಕ ರಾವಣನನ್ನು ವರಿಸುವಂತೆ ಸೀತೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನಾದರೂ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸೀತೆಯ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲಾ, ಬಲಾತ್ಕಾರವನ್ನೇನು ಎಸಗಲಿಲ್ಲಾ.

ಅದೇ ರಾಮ, ತನ್ನ ಮಲತಾಯಿಯ ಆಶೆಯದಂತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಾಗ, ಸಕಲ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು, ನಾರಿನ ಮಡಿಯುಟ್ಟು, ಪತಿಯ ಸೇವೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಾ,‌ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ, ರಾವಣನ ಮೋಸದ ಬಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಪತಿಯನ್ನು ‌ಬಿಟ್ಟು ಬೇರಾವ ಗಂಡಸನ್ನೂ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡದಂತಹ ಪತಿವ್ರತಾ ಶಿರೋಮಣಿ ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಶೀಲದ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟು, ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಯಾರೋ ಪ್ರಜೆ ಮತ್ತೆ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆಂದು ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಟಿದ.

ಈಗ ಹೇಳಮ್ಮಾ ರಾಮನು ಹೆಚ್ಚೋ, ರಾವಣ ಹೆಚ್ಚೋ‌? ಎಂದಾಗ‌ ತಾಯಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಾಗದೇ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ‌‌ ಮುದ್ದಾಡಿ ತನಗಿರಿವಿಲ್ಲದೇ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಮಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ‌ ತಟ್ಟಿ ಮಲಗಿಸುತ್ತಾ, ತಾನೂ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತಾಳೆ.

ಯಾಕೋ‌ ಏನೋ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏನನ್ನೂ ಅರಿಯದ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮುಗ್ಧ ಹೆಣ್ಣು ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿ‌ ಕೊಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ‌ ಮೇಲಿನ ಕಥೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಾಡಿತು.

ಧರ್ಮದ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ, ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಂಜಿ ರಾಮನಂತೆ ಸುಮ್ಮನಿರದೆ, ರಾಕ್ಷಸನಾದರೂ ತಂಗಿ‌ಯ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿದ ರಾವಣನಂತಾಗುವುದೇ ಸರಿಯಲ್ಲವೇ

ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಹಂಗಿಲ್ಲಾ, ಅಂತಹವರನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸಿರಲ್ಲಾ.

ಏನಂತೀರೀ?

ಭಾಗ-2

ರಾಕ್ಷಸೀ ಗುಣವುಳ್ಳ‌ ರಾವಣ ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ಅಂದಾ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆತ ಕೆಟ್ಟವನು ಎನಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಆತ ಸ್ವಭಾವತಃ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿ. ಪರಮ ಶಿವ ಭಕ್ತ, ನಾಲ್ಕೂ ವೇದಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ‌ಸಂಗೀತಗಾರ, ಶಿವನನ್ನು ‌ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ‌ ತನ್ನ‌ ಕರಳುಗಳನ್ನೇ ಹೊರ‌ತೆಗೆದು‌ ರುದ್ರ ವೀಣೆಯನ್ನಾಗಿಸಿ‌‌ ನುಡಿಸಿ‌ ಶಿವನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು‌ ಪರಶಿವನ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ನೇ ಪಡೆದಂತಹವನು.

ರಾಮ‌‌ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಯುಧ್ದಕ್ಕೆ ಶತ್ರು ವಿನಾಶಕಾರೀ ಪೂಜೆಮಾಡಿಸಲು‌‌ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು ‌ಯಾರೂ‌ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಸ್ವತಃ ರಾವಣನೇ ಬಂದು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ‌ ರಾಮ‌ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿ ವಿಜಯೀಭವ ಎಂದು ಹರಸಿ ತನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಮೆರೆದವನು. ಮಾರನೇಯ ದಿನ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಶತ್ರುವಿಗೇ ವಿಜಯೀಭವ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚಕಿತನಾದ ಲಕ್ಷಣನನ್ನು ನೋಡಿದ ರಾವಣ. ಈಗ ಗುರುವಾಗಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಾದ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅರಿವಿವಿದೆ. ನಾಳಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಭರವಸೆಯಂತೂ ನನಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ರಾವಣ, ಕೇವಲ ತಂಗಿಗಾದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಲು ಮಾತ್ರವೇ ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಬೇರಾವ ಗಹನವಾದ ಆರೋಪಗಳು ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಅದೇ, ರಾಮ ಯುಧ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ್ನು‌ ಸೋಲಿಸಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪರಪುರುಷ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸೀತಾ‌ಮಾತೆಯ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು‌ ಸುಖಃ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಿದ ಫಲವಾಗಿ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅರಮನೆಯ ಅಗಸರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ‌ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಗಸ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿ‌ ಆಡಿದ‌ ಮಾತು‌ ಕಂಡವರ‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ‌ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾನೇನೂ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದು ಬಸುರಿಯ ಬಯಕೆ ಎಂದು, ಎಂದೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಸೀತೆಗೆ ಏನನ್ನೂ ತಿಳಿಸದೆ, ಆಕೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಲೂ ಇಚ್ಚಿಸದೇ, ನಟ್ಟ ನಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೂಲಕ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದೂ‌ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

ಒಟ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬರಹದ ಹಿಂದೆ ರಾಮನನ್ನು ‌ತೆಗಳಿ‌ ರಾವಣನನ್ನು ‌ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿರದೆ. ರಾಕ್ಷಸೀ‌ ಗುಣವುಳ್ಳ ರಾವಣನಂತಹ ಮನುಷ್ಯನೇ ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ,ರಾಮನಂತಹ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಆಂಜುವ ನರ ಮನುಷ್ಯರು‌ ಮುಗ್ಧ ಹಸು ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಮತ್ತು ‌ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು‌ ಸರಿ?

ಅಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳನ್ನು ಧರ್ಮದ ‌ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?

ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಂತಹ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ‌ನೀಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸದ‌ ಹೊರತಾಗಿ ಇಂತಹ‌ ಪಿಡುಗನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗದು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬರೆದದ್ದಷ್ಟೆ.

ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲಾ. ಅಂತಹವರನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸಿರಲ್ಲಾ

ಏನಂತೀರೀ?

ಭಾಗ-3

ನಾವೆಲ್ಲಾ ಓದಿದಂತೆ‌ ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿರುವುದು ರಾಮ‌ ಒಳ್ಳೆಯವನು‌ ಮತ್ತು ರಾವಣ ಕೆಟ್ಟವನು ಏಂದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತೀ ಬಾರಿಯೂ ರಾವಣ ‌ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸ‌ಲೇ ಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಮ ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಮ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಎಂದೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮನಃ ಪಠದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ‌ಹಾಗೂ‌‌ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿದ್ದು ಅದು ಅಯಾಯಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ‌ಪ್ರಕಟಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ‌‌‌ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಕೆಟ್ಟ‌ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಖಂಡಿಸೋಣ.

ನಾನು ವಿವರಿಸಿದ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಮ, ವಿವೇಕವಂತ ರಾಮ, ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾದರದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮ, ಸುಗ್ರೀವನ ಪರವಾಗಿ ವಾಲಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಮನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷವಿರದಿದ್ದರೂ ಆತನನ್ನು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಕೊಂದದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಲವ ಕುಶರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ರಾಮನ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ತಳೆದಿದ್ದು, ರಾಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯನಾಗುವ ಉಮೇದಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿರದೇ ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧುವಾಗಿದದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಳಿದ‌ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ‌ರಾವಣ ಎಂತೆಂತಹಾ ತಪ್ಪಗಳನ್ನು ‌ಮಾಡಿದ್ದರೂ ರಾಮನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪೌರೋಹಿತ್ಯವಹಿಸಿ ವಿಜಯದ‌ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. (ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಡೀಯೋ ನೋಡಿ)

ನಾನು ರಾಮನ ಮತ್ತೊಂದು ‌ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಮತದ ಪರವಾಗಿ ಹಿಂದೂ‌ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಓದಿದರೆ ನನ್ನ ಲೇಖನದ ಒಳ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನ ‌ಅವೇಳನ‌ ರಾವಣನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೋಡದೆ ಆ ಸಾಂಧರ್ಭಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ‌‌ ನೋಡೋಣ.

ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ರಾವಣನಂತಹ‌ ರಾಕ್ಷಸೀ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ‌ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೃಗೀಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಹೊಂಚಿ ಹಾಕಿ ಅವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಾಗರೀಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ.

ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆಂದು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೂಂಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಉರಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ , ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದಾಗ ಇದೇ ಬುಧ್ದಿ ಜೀವಿಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂಬ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಇಬ್ಬಂಧಿತನಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಎಳೆಯದೇ, ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಅಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ ಎನ್ನುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳೂ ಶೀಘ್ರಾತಿಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣಾತಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆಂದೂ ಯಾರೂ ಇಂತಹ ಕುಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗುವ ಮೊದಲು ನೂರು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವಂತಾದಲ್ಲಿ ಮಾತವೇ ನಮ್ಮ ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಂತು ಪೂಜ್ಯಂತೇ ರಮಂತೇ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಎನ್ನುವ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಘಂಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ಜನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆದಾಗಲೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆಯುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಧರ್ಮದ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದಾಗಿಯೋ ಶ್ರೀರಾಮನಂತೆ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಂಜಿ ರಾವಣನಂತಹ ಖೂಳರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಾಮನ ಅನುರೂಪ‌, ರಾಮನೇ ನಮ್ಮ‌ ಆದರ್ಶ ಎಂದು‌ ಹೇಳುವ ನಾವುಗಳು ಏನೂ ಅರಿಯದ ನೂರಾರು ಮುಗ್ಧ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಮಾಯಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ‌ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೂ ಬೇಸರಮೂಡಿ ಜನರೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತ್ತು ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗದೇ, ರಾಮನಾಗಲೀ, ರಾವಣನಾಗಲೀ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದ ಸಜೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಈ ಬರಹದ ಸದುದ್ದೇಶ.

ಸತ್ಯ ಸದಾ ಕಹಿ. ಆ ಕಹಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸವಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ‌ ಸಿಹಿ.

ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲಾ. ಅಂತಹವರನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸಿರಲ್ಲಾ

ನಾನು ಮಂಡಿಸಿದ ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಬದ್ದ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ.

ಏನಂತೀರಿ?